"Bråken"
Bonäset 250 år
c/o Isaksson
Digernäs 307
832 93 Frösön

Uppdaterad:
2008-02-06

 

                    


De första som bosatte sig i Bråken var familjen Henrik Persson. Det har inte gått att fastställa exakt vilket år som bosättningen skedde,
enligt släktingar redan i samband med äktenskapet 1883, men enligt kyrkoboken bodde familjen i Strand ända till i mitten av 1890-talet.
Anledningen till att den här platsen var intressant var att det här fanns en lera som gick att använda för att göra tegel och det är troligt att
Henrik redan innan familjen flyttade dit hade börjat med tegelbruket. I kyrkoboken har han titeln tegelbrukarrendatorn.
Marken arrenderades av Sven Svensson Lövenring fram till 1901, då Henrik fick köpa den fastighet som kom att benämnas Sjövik.
1918 inköptes ytterligare en bit i anslutning till fastigheten.
Henrik Persson, som senare tog namnet Svedberg, var född i Höstoppen 1860 och hans hustru Bengta Ersdotter var född i Strand 1854.
Hon hade innan äktenskapet med Henrik två barn: Erik Petter Strandberg f. 1875 och Kristina Elisabeth Johanna f. 1877, senare gift Mitchell i Äspnäs.
Tillsammans fick makarna barnen Jöns Walfrid f.1883 g.m. Karolina Nilsson, Näsviken, Henrik f.1886 g.m. Sara Flodman, Muråsen,
Mathias f.1889 övertog fastigheten Hans Edvard f. 1891 g.m. Frida, Havsnäs, och Sven Magnus f. 1893 g.m. Anna Bergkvist, Östersund.
Henrik bodde i en jordkula, medan han byggde det första huset i Bråken, som är en förkortning av tegelbruk, fick barnen tidigt delta i arbetet med
att göra tegel av leran, som skulle torkas och brännas. Vid 4 års ålder skulle de orka bära en tegelsten.
1916 for sonen Mattias till Brusaholm på en kurs för råoljemotorer. En båt, Viking, anskaffades för att transportera tegel med.
Det var inga problem att gå in med större båtar vid bryggan i Bråken och det var ju den vägen teglet avyttrades, för någon landsvägsförbindelse fanns ju inte.
1923 övertog sonen Mattias tegelbruket och byggde ett eget hus på gården. Han åkte till Östersund, dit fam.
Mitchell hade flyttat, och systerdottern tillfrågades om hon ville börja som hushållerska, då han måste anställa folk som skulle ha kost.
Martina tjänstgjorde där några månader under sommaren och sen övertogs platsen av Emma Gabrielsson, som kom att gifta sig med Mattias Svedberg
och bli kvar där. Emma var född i Kärrnäset år 1900. Mattias och Emma fick fyra barn: Henrik f.1924, Anna Frideborg f.1926, Sven Gabriel f.1932 och Per Mattias f.1938.
1933 hade tegelbruket lagts ned och Mattias flyttade med sin familj till Klövsand.
Hans bror Henrik flyttade till Bråken för att överta vården av fadern Henrik, som blev änkeman samma år. 1937 dog också Henrik och efter hans bortgång
hölls auktion och hemmanet ropades då in av Mattias Svedberg för 2.175:-. 1938 flyttade familjen tillbaka, men drev nu enbart jordbruk.
Mattias var också skicklig i att sy pälsvaror och göra träkärl. Något tegelbruk drevs inte förrän 1946, då en tegelmästare,
Lars Andersson f.1914, kom dit från Hälsingland. 1947 köpte han fastigheten tillsammans med strömsundsborna Karl Olofson, Lasse Söderholm och Erik Henningsson.
De drev sedan tegelbruket några år. Sedan det lagts ned blev Lars Andersson ensam ägare av Bråken. 1969 sålde han fastigheten till Pelle Wellander från Östersund.
Han renoverade husen och använde stället som sonmarbostad. Numera ägs Bråken av Lars-Åke Wellander och hans syskonbarn Simon och Filip.

Fam. Mattias Svedberg flyttade till Hillsand 1946. Av barnen är nu bara dottern Anna kvar i trakten, sönerna bor alla söderut sedan många år.


Mats Göransson, med god hjälp av Anna Blomberg.


 

Tillbaka till första sidan

 

© 2007, Bonäset
Webmaster: Roger Isaksson