"Vall´n"


Bonäset 250 år
c/o Isaksson
Digernäs 307
832 93 Frösön

Uppdaterad:
2009-10-30

 

 
På den mark där denna gård ligger hade Äspnäs bönder sina fäbodar någon gång på 1600- och 1700-talen.
Denna mark köptes av Mattias Forsberg och hans hustru Ingeborg f. Lövenring. Säljare var Mattias svärfar Sven Svensson Lövenring på Söatgården.
Affären ägde rum i april 1914. Marken var då obebyggd så när som på två lador som stod kvar sedan fäbodtiden.
Gårdens storlek var då 1/192 mantal och senare tillkom två skogskiften om 5/3072 mantal ökeskatt.
Under våren och sommaren 1914 byggde
Mattias boningshuset och ladugården, med hjälp av Anders Vikander. Under denna tid pågick också första världskriget och Mattias blev inkallad och måste
lämna byggandet helt åt sin hjälpreda. Familjen kunde i. alla fall flytta in i sitt nya hem på hösten. De hade tidigare bott i ett rum på övervåningen hos svärföräldrarna.
Under de kommande åren anskaffades häst, kor, någon get och en gris. Åkermark var det dåligt med, så man fick slå starr som blev en utfyllnad till höförrådet under vintrarna.
Eftersom åren gick behövdes mer hö och därmed slåttermark och då bröts myrodlingar upp. En av dessa är Buflon som ligger ca 1,5 km från gården vid Buflotjärn.
Sedermera gjordes ännu en myrodling som ligger på skiftet vid Skarvhöjden. Denna odling hette Nyflon och där byggdes också två stora lador med hjälp av
Sven Göransson i Renån. De flyttade då till Solberg i Hammerdal och är kvar där fortfarande. De har sönerna Birger och Tore.

I februari 1922 dog Ingeborg. En tid senare kom Sally Strandberg till gården som hjälpreda åt Mattias. Hon hade tidigare varit piga hos Ola Wik
som då bodde i bryggstu på Jöns Mårsagården "Väst på bränn". Sally var född 1900 och kom från Klövsand. Hon hade en dotter med sig som hette
Kajsa och var född 1920. Kajsa dog redan som 15-åring i blodförgiftning.
Mattias och Sally gifte sig och 1923 föddes sonen Erik.
Eftersom barnen växte upp och kom i skolåldern, började de skolan i Äspnäs, dit föräldrarna i byn rodde dem varannan vecka.
Höst och vår, när isarna var dåliga, måste de vara hemma ca 1 vecka tills det gick att ta sig över igen. På somrarna fick barnen vara getare och följa med korna.
Det kunde bli långa dagar, i alla slags väder, och det var bäst att utrusta sig med beckolja mot myggplågan.
Med så pass många i familjen var det stor brödåtgång, så man beslöt att bygga en bakstuga. Den sattes upp nere vid sjöstranden 1924.
Den användes även som sommarstuga för familjen, d.v.s. de bodde där sommartid. På somrarna var de också i fäbodarna, då tillsammans med Lövenrings,
och där gjordes smör, ost och mese. Dessa bodar nyttjades av båda familjerna fram till 1934, då Mattias byggde egna på sitt eget skifte en bit längre bort.
På senare tid lämnades mjölken till mejeriet och då kördes den med båt till Nickebuan, där vägen var närmast sjön, och därifrån tog bussen den till Strömsund.
Men Sally gjorde även då smör, mese och ost till husbehov.Myrodlingen som fanns vid fäbodarna var 300m x 60m och i början den brukades, plöjdes
och harvades den med häst. Sen såddes den för hand. När slåttern började slogs hela biten med lie. Senare köptes en slåttermaskin och med tiden
började man att använda traktor. Det var mycket jobb på gården med uppodling och allt som hör därtill, samt att stänga hagar o.s.v.
På fritiden, om man kan kalla den så, byggde Mattias båtar. Den sista båten gjorde han 1948. Sven och Erik bodde kvar hemma och hjälpte sin far med gården
när det behövdes och däremellan högg de timmer åt bolagen. På vintrarna tog Mattias på sig timmerkörning för att få en extra inkomst.
Han och sönerna kunde då vara borta hela veckor. Sen skulle hö köras hem från Nyflon och när sjön inte var frusen måste man köra landsvägen.
Även ved kördes från detta skifte. Torvströ användes också. Mossa togs upp från "görhäle" och där fanns också en torklada. Sen kördes det hem under vintern.
Mattias Forsberg var född 1888 och hustrun Ingeborg Lövenring var född 1885. Medan de bodde på Söat föddes barnen: Nils Evert f 1909, dog senare samma år.
Nils f 1912, dog 1939 i barnförlamning. Benqta f 1911 flyttade 1931 till Hammerdal och tjänade som piga.
Hon blev senare gift med Svante Norberg i Solberg och födde barnen Inger, Alice, Reinhold, Iris och Siv. Hon dog i benmärgssvulst 1963.
Sedan de flyttat till Vallen föddes: Sven f 1915.

Ingeborg f 1919 gifte sig 1942 med Karl Johan Edelsvärd. De bodde en tid i hans hemby Vedjeön, flyttade sen till Toppen och därifrån till Bonäset "Väst på bränn"
där de bodde till 1955.
När andra världskriget kom var det väl inga goda år vare sig här eller någon annanstans, men Mattias och Sally lät två finska krigsbarn komma och vara här under
de sämsta tiderna i Finland. Tajsto och Pirko hette de. Pirko höll kontakt med Sally och Birger ett tag, men med tiden försvann den. Mattias och Sally fortsatte med
gården till 1961 då sonen Erik övertog den. Mattias kunde då trappa ner, men blev efter några år sjuk och avled 1965. Erik och Sally fortsatte med jordbruket
ett tiotal år till. Erik åkte även runt i byarna men sin traktor och plöjde, harvade och slog åt andra bönder. På vintern röjde han även snö i byarna.
Sally fortsatte med gårdens göromål, även fast inga djur fanns, men trädgård och diverse annat fanns ju. Hon blev sjuk mot slutet av 70-talet och dog 1980 i en ålder av 80 år.
Erik blev då ensam på gården och åren gick lugnt och stilla vidare. Han fick sedan flera hjärtinfarkter och blev aldrig riktigt bra.
Han dog 1988 i bussen på väg till Strömsund - en resa som han gjorde varje onsdag för att handla m.m. 1986 hade han sålt skogskiftena till Lantbruksnämnden.
Själva gårdstomten med husen behöll han, men överlät bryggstu till systersonen Birger Edelsvärd, som använde den som fritidshus.
När Erik dog fick Birger och hans bror Tore överta gården tillsammans. Birger arbetade då i Gävle, men våren 1989 flyttade han till gården i Bonäset,
där han nu är fast boende och arbetar i Strömsund. Hösten 1990 köpte han igen skiftet runt gården, för att ha virke till reparationer och ved.

FRITIDSHUSTOMTER AVSTYCKADE FRÅN VALLEN:
Med början på 1960-talet sålde Erik Forsberg tomter som sedan har bebyggts med fritidshus. Räknat från gården och söderut ägs de av:
* Mats och Karin Sjödin byggde sitt hus på den gamla redskapsbodstomten för ett par år sedan. Karin är från Bonäset.
* Bert och Kerstin Sjölin äger nästa hus. De köpte av Joel Westerlund som i sin tur köpt av Folke Hörjestam. Kerstin är Bonäsflicka.
* Gösta och Mildred Engenström hade nästa tomt med flera hus. Mildred är syster till Sally Forsberg. Den har nu övertagits av sonen Stig.
* Torsten Blomberg byggde på nästa tomt, som sedermera övertogs av dotter och måg ; Gunnel och Harry Forsberg. Numera ägd av Harrys och Gunnels son Rolf.
* Elof Strömberg byggde på den näst bortersta tomten utefter sjön. Han har överlåtit stället till dotterdottern Katarina Edin m.fam.
* Kejving på Näsviken var ägare av tomten närmast Lillsvevika.
* Axel och Barbro Svedberg köpte en tomt på övre delen av åkrarna och fraktade dit ett hus. De sålde till Hans och Maria Estelli. Maria är från Bonäset.
Det huset ägs numera av Marias dotter Inger Magnusson m familj.
* Fäbodarna sålde Erik till Peter och Margareta Näslund. De köptes sedan av Bernt och Gertrud Nygren i Strömsund.

Birger Edelsvärd


 

Tillbaka till första sidan

 

© 2007, Bonäset
Webmaster: Roger Isaksson