Anders Erssons Dagbok för 1886

Bonäset 250 år
c/o Isaksson
Digernäs 307
832 93 Frösön

Uppdaterad:
2007-12-09

 


ALMANACKSDELEN


JANUARI
10. Carl von Linné död 1778. 12. E. G. Geijer född 1783.
15. Riksdagen sammanträder.
Den 23 stadfästes Sveriges rikes lag 1736.
21. Oscar andre född 1829.

FEBRUARI
Den 4 Carl Michael Bellman född 1740.
4. Norges storting sammanträder.
5. Johan Ludvig Runeberg född 1804.
11. C. M. Bellman död 1795.
13 dog Karl den X Gustaf i Göteborg 1660.
18. 1546 dog Martin Luther.
26 dog Erik XIV 1577.
26. 1658 slöts fred i Roskilde.
28. Slaget vid Helsingborg 1710.

MARS
5. 1856 första svenska järnbanan öppnad (Örebro - Köping).
8. 1844 Karl XIV död.

APRIL
1. Bismarck född 1815.
5. 1697 dog Karl XI.
7. 1651 dog Leonard Torstensson.
23. E. G. Geijer död 1847.
27. 1436 mördades Engelbrekt.
30. Träffningen vid Anjala 1789.
Den 6 dog Goffar-Bengt .
Den 7 dog Olof Svensson i Renålandet.
Den 4 kom kråkan hit i år.
Den 14 hörde jag taltrasten Turdus Merula .
Den 15 kom sädesärlan hit. (2näktergalen)

Maj ingen anteckning

JUNI
1. Prins Napoleon död 1879.
6. Enkedrottning Josefina död 1876.
24 landsteg Gustaf II Adolf i Tyskland 1630.
30. Johan Olof Wallin död 1839.
8 släppte vi hästarna.
7 badade Sven-Olof första dagen i sommar.


Juli-december ingen anteckning

 

Tillbaka till Anders Erssons Dagbok

 

© 2007, Bonäset
Webmaster: Roger Isaksson