Anders Erssons Dagbok för 1886

Bonäset 250 år
c/o Isaksson
Digernäs 307
832 93 Frösön

Uppdaterad:
2007-12-09

 


MARS

1. På morgonen mulet, tretton gr. kallt, men efter kl. elfva solsken. Jag var till sockenstugan och betalte
kommunalutskylderna för år 85. Sen var jag till gästgifvaregården och betalte kronoutskylderna.
Far köpte fyra fat salt. Kl. ett for vi från Ström. När vi kom hem var lärarinnan här. 15 i fjös, 3 i stall, 3 in i stug.

2. Solsken hela dagen, på morgonen 18 gr. kallt, middagen 6 gr. kallt. Sven var till Äspnäs och Erik Jönsson
skjutsade hit skolbänkarna. Per Jönsson, Mats Matsson, Lisa Jönsson, Anna-Kajsa. Summa sex med Maria och Sven-Olof.
Jag var till Olof Röningen efter ett hästforlass. Sen tröskade vi litet och Sven och jag sågade ved. 6 i stallen.

3. Mulet men solsken nästan hela dagen. Sven och jag körde sten på förmiddagen. Sen körde jag ett lass barr.
Olof Svensson kom hit och körde med tredjeårsmärren. Sven och Olof var till Äspnäs.
Två personer var hit med en björn och ett positiv. På morgonen 8 gr. kallt, middagen 0, på aftonen 3 gr. Kallt. 10 i fjös, 6 i stallen, 3 in

4. På morgonen sexton gr. kallt och klart efter kl. 9. Mulet till kl. 5 e. m. och tretton gr. kallt, vestlig vind.
Olof for tillbaks till en son och Sven följde honom och skulle till Öjarn och köpa hö åt Henrik i tegelbruken.
Jag var till Nyflon efter ett starrlass. Sen körde jag 3 vedlass. Gunilla Göransson kom hit kl. 7 på aftonen.
5 i stallen, 3 in i stugan,

5. Klart. På morgonen 25 gr. kallt. Middagen 3 gr. kallt, vestlig vind, kall och skarp. Ante upp-i-stugan och jag följdes
åt vest i Buan der vi tog ett hölass vardera. Sen sågade far och jag litet ved och jag klöf ved.
Henrik var hit och ville ha skjuts för något proviant från Ström. Sven kom hem från Öjarn. 6 i stallen, 3 in i stugan.

6. Klart. På morgonen tjugoen grader kallt, middagen två grader varmt. J. Bergqvist kom hit kl. half ett i natt och var full.
Sen låg han upp i högsängen. Henrik och Ante upp-i-stugan for till Ström på morgonen och kom hem kl. 7 e. m.
Jag var till Fogellekmyren efter hästfor der det blef blott halffull skrinda. Sen var jag till Nyflon efter mer.
När jag for dit mötte jag Jöns Jönsson vest-i-Gården. Han kom från en son. 5 i stall, 6 in i stugan.

7. På morgonen klart och 25 gr. kallt men efter middagen mulet, 6 gr. kallt. Sven, Gölin och lärarinnan var på bön.
Jag var ej dit. På aftonen var det bön här enligt gammal sed. Per Mickelsson körde hit med ljusbrun täming och
skjutsade Margareta och Ingeborg Markusson. Efter bönen följde jag Mickel Floman hem och var der till kl. 11 och spelade. 2 i stallen och 20 i fjös.

8. Mulet, på morgonen 13, middagen 2 gr. kallt. Jag skjutsade 2 säckar mjöl m. m. till tegelbruket.
Sen körde jag ett lass asp. Sen körde Sven och jag till Buan med Lill-Märren. Per Mickelsson och
Per Matsson körde hit med mörkbrun täming. Sen tröskade vi litet och sågade ved. I dag var Jonas Magnus här på skolan m. fl.
6 i stallen. Ingenting mera för den dagen, blå måndag.

9. Solsken hela dagen men tunna hvita moln. På morgonen femton gr. kallt, middagen 10 gr. varmt i solskenet, på aftonen 1 gr. kallt.
Erik i Lägden kom hit i går kväll och for hem i dag. Jag körde till Nyflon efter ett starrlass. Sven körde sen med Lill-Märren och
jag körde vest i Buan efter ett hölass. 4 i stallen, 15 i fjös, 6 in i stugan.

10. Mulet, på morgonen 2 gr. kallt, efter middagen 1 gr. kallt. Sven, far och jag körde sten hela dagen.
Blåst, vestlig vind och dref. Ingeborg upp-i-stugan var hit och fick något kalk för att strö på extra åt en kviga.
Sven gick vest på Brännan för att få Jöns Hallstensson till att klippa hår. Ingeborg har tvättat i lillstugan.
31 i fjös, 3 in i stugan, 5 i stallen.

11. Solsken och tö hela dagen. På morgonen 0 gr., middagen 13 gr. varmt. På morgonen var far och jag till skogs
och högg ved och Sven körde veden. Sen körde Sven och jag sten. Sen började jag på att göra ett yxskaft.
Jonssons Juliana var hit och ville få något kornmjöl till grötkokningen. Hon hade blifvit så ledsen åt rågmjölsgröten.
5 i stallen.

12. Mulet, på morgonen 5 gr. kallt, middagen 1 gr. kallt. Först var jag till Nyflon. Sen var jag vest i Buan efter ett hölass.
Sen hackade vi barr och sågade ved. Jöns Mårtensson var hit och ville få Sven till att köra litet blod. Ante upp-i-stugan och
Jonas Nilsson på Lillnäset for till Långmarken efter 6. 5 i stallen.

13. På morgonen mulet men efter kl. 10 solsken och på morgonen 11 grader kallt. Middagen 18 gr. varmt.
Jag var till vedhugget och högg ved. Far och Sven-Olof var till Buflon och högg kolved. Sven, Gölin och
lärarinnan for till kyrkan och Sven kom tillbaks kl. fem på kvällen. På kvällen var jag till Äspnäs efter tidningarna
och var der och spelade till kl. half elfva. 4 i stallen, 3 in i stugan, 20 i fjös.

14. Klart. På morgonen 20 gr. kallt. Middagen 20 gr. varmt i solskenet. Bön hos Mats Ersson.
Far, Henrik i tegelbruken och jag var dit. Per i Toppen predikade och Nils Göransson var klockare.
På aftonen var det bön här. På morgonen for Sven och Erik Olof Mickelsson till Ström och kom hit på aftonen.
På kvällen följde jag Lill-Mickel hem till midnatt. 15 i fjös, 3 in i stugan.

15. Mulet på morgonen, 10 gr. kallt, middagen 3 gr. varmt. Jag var till Nyflon efter ett starrlass.
Sen körde jag ett lass barr. Sen hackade vi barr och tröskade. Markus Bengtsson var hit på aftonen jämte J. Bergqvist.
Sven och Mickel Andersson for till Öjarn efter hö. Olof Göransson i Öjarn kom hit på kvällen med ett hölass.
30 i fjös, 5 i stallen.

16. På morgonen 3 grader kallt. Före middagen mulet, efter middagen klart och solsken.
Först var jag till Nyflon och sen vest i Buan efter ett hölass. Mickel Andersson och Sven kom hem vid middagen.
Två handlare var hit i dag som hade barometrar och termometrar. Far köpte en barometer och en termometer.
Färgare-jesell var hit i dag. Anders vest-på-Brännan var hit och lånte 4 ex. af Svenska Veckobladet.
6 i stallen.

17. Klart tills kl. 5 e. m. På morgonen 17 gr. kallt. Middagen 10 gr. varmt i solskenet, 7 gr. kallt i skuggan.
Sven och Sven-Olof högg ved och jag körde 5 lass ved. Sen var jag vest i Buan efter ett lass hö.
Jöns Mårtensson var hit och skulle få Sven att gjöra en byxa åt honom af vadmal som de köpt af två handlare i går. 5 i stallen.

18. Litet moln men solsken hela dagen. På morgonen 15 gr., middagen 0 gr. i skuggan.
Sven var till Per Andersson Röningen efter ett lass hästfor. Sen sågade Sven och jag ved. Jöns på Grönön var hit i dag.
Han kom från Svaningen. Han ville köpa två lass hästfor. Jöns Mårtensson var hit i dag och mol litet malt .
20 i fjös, 6 i stallen,3 in i stugan.

19. På morgonen 16 gr. kallt, mulet före kl. 9, sen litet moln men solsken hela dagen.
Middagen 3 gr. varmt i skuggan. Sven och jag var bortom Stormyren efter takved. Jag körde 4 lass.
Erik Larsson var hit i dag efter tre tunnor potatis åt Groth. Han körde med en hingst.
Sex i stallen. Bergsten, Lundgren.

20. Klart ute, lite ljus[a] moln, solsken hela dagen. På morgonen 13 gr. kallt, middagen 0 i skuggan.
Först hackade vi barr. Kl. 10 for jag till Ström och rände på skidor och kom hem kl. 7.
Då skickade jag ett bref till Karl Sandels Göteborg och ett till Josef Sjöberg Tranås, sam[t] till
Expressbyrån Stockholm efter vår vinst å Nordiska lotteriet Stockholm. 2 i stallen.

21. Stundom mulet och stundom klart. Bön hos Jöns Ersson, jag var ej dit. Emma vid Klöfva var hit för att se efter Alfrida.
Jag skjutsade henne midt för Nils Nordlund. På aftonen var det bön här förståss.
På kvällen följde jag M. Floman öfver sjön. Han var hit med några tidningsblad. Göran Rislund fick hit sig blad för att slå hål derpå m. m.
På morgonen 6 gr. kallt, middagen 0 i skuggan.

22. Klart tills kl. 7 e. m. På morgonen 17 gr. kallt, middagen 0 i skuggan. Först körde jag 3 lass takved (43 träd).
Sen körde jag 3 lass ved. Sen hackade vi barr och tröskade litet. I kväll kom Blick-Fredrika hit och ville låna hus som hon nog fick.
20 i fjös, 6 i stallen.

23. Mulet på morgonen, 7 grader kallt. Middagen 1 grader varmt i skuggan. Först körde jag till Per Andersson Röningen efter ett hästforlass.
Sen körde Sven och jag sten från vänningen till fjöset. Jöns Mårtensson körde efter hästfor. När jag for hem mötte jag Ante upp-i-stugan som skulle i fars skog.
6 i stallen.

24. Mulet, morgonen 2 grader kallt, middagen 5 grader varmt. Jag körde vest i Buan efter hö.
Sen körde jag sex lass kolved. Regn vid middagen. Jonas Strömlin kom hit i kväll och skulle på Hillsand i morgon.
Kl. 8 i kväll kom Nils Löwenring och Axel Albert Vidén och lånte hus. 4 i stallen.

25. Moln men solsken på morgonen, 4 grader varmt, middagen 11 gr. varmt i skuggan.
Bön hos Mickel i Äspnäs. Kl. 9 for Vidén här ifrån till Ström och Nils Löwenring stannade här.
Sven, Gölin, Ingeborg och Nils Löwenring och jag var på bönen. Simon Andersson och
Nils Persson var hit och köpte ägg och Lill-Märren för 450. 4 i stallen.

26. Klart e. m., på morgonen 2 gr. kallt, middagen 10 gr. varmt i skuggan. Först tröskade och tenade vi. Sen var Sven,
far och jag till hägnen och vältrade upp något timmer. Sen körde jag 19 timmerstockar. I dag for Nils Löwenring
till Öjarn jämte J. Strömlin. Jöns Mårtensson var hit och köpte 1½ pund socker. 6 i stallen, 2 in i stugan.

27. Mulet före middagen, klart e. m., på morgonen 2 grader kallt. Sven, Bengta, Gölin, lilla Ingeborg och jag for till Ström.
Ingeborg skall kristnas i morgon. Gölin skall stanna här hos M. Vikström. Vid middagstiden regnade det vådligt en timme eller mer.
Sven Bengta körde till Mårten Kirste i Strand, ty lilla Ingeborg började gråta.
Gölin och jag fick skjuts med Mickel Andersson i Toppen och J. Svedberg.

28. Strax på morgonen regnade det. Sen var det ömsom solsken och ömsom mulet. 5 grader varmt.
Ante och Ingeborg upp-i-stugan kom dit på morgonen till M. Vikström. Ante, Ingeborg, Gölin,
Gunilla Löwenring och jag var fadder åt Ingeborg. J. Strömlin kom inte dit. Sen jag kom hem var jag till
M. Floman och spelade tills kl. 10.

29. Mulet före kl. 9. Sen moln men solsken. 5 gr. varmt. Sven körde vest i Buan och hade två slädar.
Far och jag sågade ved. Sen mokade vi snö af sågtimret öst i Viken. Göran Rislund körde hit och
skjutsade skolbarn med gamla märren och ville sälja den. Men nej. 3 i stallen.

30. Moln men solsken. Morgonen 2 grader varmt, middagen 6 grader varmt. Sven körde till Nyflon efter ett starrlass.
Far och jag kastade på kastmaskinen. Sen körde vi sten och sågade ved med mera. 3 in i stugan, 3 i stallen.

31. På morgonen 2 gr. kallt, middagen 6 grader varmt. Moln men solsken före middagen.
Först var jag till Per Andersson Röningen efter ett hästforlass. Sen var jag på Nyflon efter ett starrlass. Sen körde jag ett lass barr.
3 i fjös. 

Tillbaka till Anders Erssons Dagbok

 

© 2007, Bonäset
Webmaster: Roger Isaksson