Anders Erssons Dagbok för 1886

Bonäset 250 år
c/o Isaksson
Digernäs 307
832 93 Frösön

Uppdaterad:
2007-12-09

 


APRIL

1. Mulet, på morgonen 2 grader kallt, middagen 3 grader varmt. Sven körde vest i Buan efter två hölass.
Han tog bort ett den 29 mars. Sen körde jag hustimmer. Sen var jag öst i Viken och skantade timmer.
En temligen stark nordvestlig vind härskade hela dagen. Taket på lillstugan fattade eld men hann ej utbreda sig.1
20 i fjös, 4 i stallen.

2. Mulet, på morgonen 6 grader kallt, middagen 6 grader varmt. På morgonen for Sven och jag till Nyflon
och tog 3 forlass på två slädar. Sen lagade vi lillstugetaket och sen var vi öst i Viken och högg af timmer.
Elin i Viken var hit och snöpte bocken. 20 i fjös, 1 i stallen.

3. Mulet, morgonen 2 grader varmt, middagen 10 grader varmt. I dag körde vi 20 timmerstockar till sågen.
På aftonen kom Sand--- Koppa-kaffe kom hit på aftonen och lånte hus. Lindberg och Alfvarsson hit men fick ej sälja något.
I dag fick jag profver från Karl Sandels Göteborg och J. Sjöberg Tranås. 35 i fjös, 7 i stallen, 3 in i stugan.

4. Klart f. m., på morgonen 0 grader, middagen 5 grader varmt sydöstlig vind. Mor, Sven-Olof och jag for till Ström på morgonen.
Pastor Bergstrand i Alanäset predikade. Elis Jönsson i Ön och Ingeborg Johansson i Strand giftade sig, samt Zachris Persson i
Löfberg och Ingeborg Jönsson, Långåsen. Marscher spelades af det musikaliska unga Ström. Sen for vi hem. Den 4 kom kråkan hit i år.

5. Mulet, på morgonen 0, middagen 6 grader varmt. Efter kl. 3 började det regna och snöa förfärligt.
Sven och jag körde timmer till sågen, 3 lass före middagen à 10 stockar per lass samt ett lass efter middagen,
7 stockar, och så släpade vi upp alltsammans på aftonen. Sven lånte en bogsläde hos Mickel i kvälls som vi har haft idag.

6. Moln men solsken på morgonen, 2 grader kallt, middagen 10 grader varmt. Kvällen kom det hit en bonde från Bredkälen
och lånte hus (Per Zachrisson). Sven och jag körde 20 stockar till sågen på 3 lass i dag. Middagen dog Goffar-Bengt i Äspnäs.
I dag fick Erik Olof igen sin bogsläde då vi mötte honom på Allviken. Nu är det 77 stockar vi har kört till sågen.

7. Mulet, på morgonen 2 grader kallt, middagen 5 grader varmt. På morgonen for Sven och jag i fars skog.
Vi tog ett och ett halft lass i mellanladan samt ett halft lass i storladan i rest. Sen körde vi öst i Buan och körde sten
af vänningen och tog af det hö som var kvar. Sen tröskade vi litet. Sen var jag sjuk och spydde två gånger.
I kväll var det hit en man från Hedningskälen och köpte litet korn och ärter.

8. Moln men solsken på morgonen 1º-, middagen 7º+. Sven-Olof och jag var öst om Stormyren och högg två aspar.
Sven körde till mellanladan efter höstforet som var kvar, 1 lass. Sen körde han vest i Buan efter höet som var kvar, två lass.
I kväll köpte far 3 stycken liar af en liehandlare som var hit från Tåsjön. I dag är jag nästan frisk.

9. Mulet, på morgonen -1º, middagen +8º. På morgonen var jag öst om Stormyren efter ett asplass.
Sven var till tegelbruket och högg björkved. Jag körde dit efter honom (två lass). Pastor Sandel var hit i
dag och ville köpa potatis och Olof Svensson var hit i dag och talade om att Olof morbror var död.
3 i stallen.

10. Mulet men solsken på morgonen, -1º, middagen +8º. Kl. 5 var jag uppe och körde två lass asp.
Henrik i tegelbruket lånte märren af Ante upp-i-stugan och var fram till Ström. Jöns Mårtensson skjutsade lärarinnan till Ström.
I dag for Forsberg och Bengta Matsson och Ante Stark och Sara och gifte sig.
I dag fick vi vår vinst å Nordiska lotteriet 2 böcker à två och femti.

11. Klart före kl. 9 före middagen. Först var jag till Jöns Hallstensson med litet mjölk. Sen var jag öst i tegelbruket
tills kl. half fem e. m. för att lära Henrik räkna division. Der fick jag kaffe, rågbröd, fläsk, potatis och sviskonsoppa.
Erik Olofsson från Renålandet kom hit för att berätta att hans far var död. När jag kom hem från tegelbruket följde jag
M. Floman hem och kom hem kl. 12. - 4º, +10º. 3 i stallen, 3 in i stugan.

12. Mulet, morgonen +3º, middagen +9º. Först körde jag upp litet bräder från sjön. Sen körde jag hustimmer
från kolboden från kl. 2 till kl. 7. M. Floman var hit och fick i 2 tunnor potatis. I dag är det bröllop åt Stark och Sara.
De kom hem i går afton från Ström. 5 i stallen, 3 in i stugan.

13. Moln men solsken vid middagen, +3º, +11º. Tidigt på morgonen var jag uppe och körde hustimmer.
Sen var jag till vallen och högg upp barrved. Sven och Ante upp-i-stugan for till Ström i dag och skulle väl komma hem i
dag men har ej kommit hem ännu kl. 8. Magdalena var hit i dag och frågade om potatis. 6 i stallen. Åkern är fri från snö.

14. +3º, +7º, regn hela dagen. Far var till Äspnäs och köpte Bläsa af Jöns Ersson. Sen kom Anders Olofsson i
Öjarn med märren från åkern i Storhon. Han köpte 2 tunnor korn à 20. Nils Persson i Strand och en som följde honom
var hit med Lill-Brun åt Henrik och tog Lill-Märren med sig. Jag har kört hustimmer hela dagen.
6 i stallen, 3 in i stugan. Den 14 hörde jag taltrasten.

15. +2º, +4º, snö och slask hela dagen. I dag har vi hållit på och huggit lös kolen vid lillkvarnen.
Sen högg jag litet kastved öst vid vallen. Anders Mickelsson i Höstoppen kom hit i går och är här och syr känger.
I dag skall det bli slut på skolan för det regnar och tinar, så att de törs ej spara längre med skjutsen.
7 i stallen, 2 åt Lill-Brun. Den 15 kom sädesärlan hit.

16. Mulet, 0, +5º. I dag for lärarinnan till Al <och> Jöns vest-i-Gården skjutsade henne.
Mickel Mickelsson i Äspnäs var hit i dag och ville mala på lillkvarnen. Anders Mickelsson for här ifrån i dag.
Han hade sömmat 4 par känger. Jag körde omkring 10 timmerstockar. Sen körde jag ett par lass med Bläsan
och sen körde jag ett hölass <ur> storladan med henne. I dag har vi hållit på och malt på kvarnen till kl. 10. 5 i stallen.

17. +3º, +7º, mulet före middagen, klart efter middagen. I dag har jag kört hem det hustimmer, som
var kvar (10) stockar. Jag körde fem med Bläsan och fem med större märren. Sen högg jag litet barrved och hackade barr.
På kvällen var jag till Äspnäs efter tidningarna och betalte Bläsan 300 kronor. Jakob på Kalfsand var hit i dag
efter en doter och Amalia som varit här på skolan. 5 i stallen.

18. +4º, +10º, klart. Bön på Lillnäset. Jag var ej dit. Sven och Bengta var på Mon och jistade jämte lilla Ingeborg.
Far, Gölin och Ingeborg var på bönen. Jöns Mårtensson var hit och lånte några tidningsblad af Svenska Veckobladet
och Sven-Olof och jag följde honom hem och fick kaffe och "<orrar>, fläsk och <hvete>mjöl". 3 i stallen.

19. +12º middagen. Klart före middagen, mulet tills kl. 5 e. m. Sen blef det klart. Klockan 4 på morgonen kom Henrik
i tegelbruket hit efter lille Brun. Han skulle till Strand efter båten. Först körde jag dynga ur sommarfjöset på vänningen .
Sen körde jag med större märren från vinterfjöset på vänningen. Sven har varit vest på Brännan och smidt.
Jöns Mårtensson var hit och lånte oxen.p 3 i stallen, 3 in i stugan.

20. Klart e. m. + 6º middagen. Först körde jag ett hölass med Bläsan. Sen körde jag några dynglass med större
märren på Lägden. Sen var jag öst i vallen och hackade ut dynga/n/ på ristan. Sven har varit vest på Brännan
och smidt i dag också och lagat plogen der. 33 i stallen.

21. Klart före kl. 5. På morgonen kom hit en person från Hillsand efter potatis åt Sandel. Kl. 7 for Sven,
Sven-Olof och jag vest i Buan och högg ved. När vi gick dit var det fruset så att det bar fullkomligt.
Men när vi gick hem hade det tint upp så att det ville ej bära en. Löwenring kom hit från Öhn.
På Lindviken var isen så svag att han kunde stoppa rännstafven ner genom. 1 i stallen. +9 middagen.

22. Moln men solsken för det mesta, +10º middagen. I natt har det ej fryst något på sjön.
Före middagen hyflade Sven och jag bräder till brädslåning på stugan. I dag flyttade några lappar upp öfver sjön till fjällen.
Far var vid kvarnen i går och mol. Sven var der i natt. En Löwenring var hit i dag. 10 i fjös, 3 in i stugan, 5 i stallen.

23. Klart + 14º grader middagen. Bön här men det var så dåligt före, så att inte så många var hit.
Sjön har flödat så att det är nästan land <"utan" uddar>. Erik Olofsson Renålandet kom hit i dag.
I kväll följde vi till Mickel hem och var der tills kl. elfva. Trafik med hästar har nästan upphört på sjön.
De har kört ner i dag vid Klöfsand. 10 i fjös, 3 i stallen.

24. Moln men sol emellanåt. Erik Olofsson for hem i dag. Sven och M. Floman for till Ström på morgonen och rände på skidor.
Jag körde hem något hästfor och ett lass hö med Bläsan. Sen var jag och far öst i vallen och hackade ut skit på ristan.
I dag har de inte kört just något på sjön. 10 i fjös, 6 in i stugan, 6 i stallen. +10º middagen.

25. Nästan mulet och hagel och snöstormar, 1 gr. kallt middagen. Sven och M. Floman kom från kyrkan kl. 9 på morgonen
bön hos "Ante upp i stugan". M. Floman och Per Flodman var hit efter slutad gudstjenst.
Sven följde Mickel och jag följde Per och låg der inne öfver natten. 10 i fjös, 3 i stallen.

26. Mulet, kall blåst och snö och hagelstormar. Bön hos Sven farbror. Mickel och jag kom med litet och gick
derifrån och hit (är hem) och var här tills kl. 5 och följde jag honom hem igen. I går körde ingen på sjön.
Loman var hos Mickel i dag. - 1 à 2º -

27. Klart före kl. 10. Sen moln stundom, solsken stundom, mulet med en kall vind och ett och annat hagel och snö-"jel".
Kl. 6 på morgonen for jag till Missionshägnen och hjelpte till med ved för bryggan. Erik Matsson och
Per Matsson körde om öfver sjön. Jag kom hem kl. 11. Sen höll vi på med att bredslå stugan. 3 i stallen. 3 grader kallt middagen.

28. Mulet. I natt har det snöat och strax på morgonen men helt obetydligt, -5. Middagen 0º.
Först körde Sven och jag dynga på vänningen med större märren. Sen höll Sven på med att slå bräder på stugan.
Mickel Nordlund och Göran Persson har varit här i dag bommat omkring timret öst i Viken.
10 i fjös, 3 i stallen, 3 in i stugan.

29. Moln men solsken tidigt på morgonen, 11 grader kallt, middagen 0º och en kall nordvestlig vind.
Missionsföreningen på Mon. Först körde Sven och jag sten. Sen höll jag på med att hugga kastved.
Henriks Bengta blef sjuk i dag. Sven-Olof var på Mon efter Magdalena. Erik Engqvist och Mårten for efter barnmorskan.
10 i fjös, 2 i stallen.

31. Klart -3º, middagen 0º. Jag följde Erik och Mårten till Ström när de for med barnmorskan.
Vi for omkring kl. 7 och kom hem kl. 7 på kvällen. Det var 8 eller 10 temligen stora remnor på sjön och råkar.
Öster om M. Vikström var det öppet. Jag var till J. O. Boström och fick igen en packe tyg och var till O. Olsson med den. 

Tillbaka till Anders Erssons Dagbok

 

© 2007, Bonäset
Webmaster: Roger Isaksson