Anders Erssons Dagbok för 1886

Bonäset 250 år
c/o Isaksson
Digernäs 307
832 93 Frösön

Uppdaterad:
2007-12-09

 


FEBRUARI

1. Var jag till Tjernmyrsundet. Anders Svensson körde till Nordlundsmyren.
Missionsvännerna var hos Ante upp-i-stugan och arbetade. Margareta Floman var här hela dagen.
När jag kom hem körde jag ett lass barr. Snö hela dagen och östlig vind. I dag dog Erik Ersson i Bredgård och Göran Göransson i Öjarn. 6

2. Skjutsade Sven och jag hem spelet åt M. Floman. Sen körde jag hem tre vedlass. Tio grader kallt.
Snö och vestlig vind hela dagen så att det yrde och dref hela dagen. Snö från den 30 till i kväll kl. 9 till en half alns djup. 11

3. Var jag till Fogellekmyren. Det var en hiskligt djup snö, den nådde nästan upp till midjan.
På sjön var det vatten på några ställen och snön går upp till slädbotten. Sen jag kom hem körde jag hem ett lass barr.
Lovisa var hit och fick ett pund kornmjöl. Klart till kl. tre, sedan mulet. 18 --- e. m. 15 grader kallt. 20

4. Reste jag till Ström på marknaden. Före kl. 2 var det dimma och mulet. Sen blef det solsken och klart.
Sven och Gölin var sen hit. Här var det hel del lik sig som förut. Kallt och tråkigt. Men mindre handel än förut, kanske äfven mindre pengar.

5. På morgonen trettio grader kallt, e. m. mulet och femton grader. Kl. 9 gick jag på marknaden och frös en stund.
Kl. half fem for vi hem. Gölin stannade hos Vikström och Henrik följde oss hem.

6. Litet snö hela dagen och femton grader kallt. Jag var till skogs och högg ett lass barr.
Och Sven körde till tegelbruket och skjutsade några saker åt Henrik till tegelbruket.
Sen jag kom från skogen körde jag hem ett lass barr. Sen hackade vi barr. 38

7. Femton grader kallt, snö nästan hela dagen. Mickel och Per Mickelsson körde hit före bönen med ljusbrun täming.
Sven och Henrik körde till Ström och M. Floman. De körde dit efter bönen. Jag följde Per Mickelsson hem.
Jöns Bergqvist kom hit när jag for till Äspnäs, han var full. Ellen Lindblom och sadelmakare Andersson följde honom hit.
Sen for han till en son på bröllop åt Berg. 6

8. Stundom mulet och stundom klart, vestlig vind. Snö på morgonen och aftonen.
På morgonen var det tretton grader kallt men på aftonen blott två. Sven och Henrik kom hem kl. 5 med en mjölsäck
och en kokspisel som kostade 55 kr och femtio öre med plåtar och allt. 31

9. Var jag till Fogellekmyren efter ett starrlass. Förmiddagen mulet och fem grader kallt.
Från kl. 12 till tre solsken och 2 grader varmt. "Koppa kaffe" kom hit och lånte hus förståss. 20

10. Körde Sven och jag med Lill-Märren. Sen körde jag tre stycken vedlass. Mulet 2-3-4 grader varmt.
Koppa-kaffe reste till Äspnäs. Nisses Anna var hit i kväll och hörde efter Gunilla.

11. Var jag till Fogellekmyren efter hästfor. Sen var Sven och jag och körde med trettonårsmärren, först till Klöfsand
och sen till Mon öfver till gamla Boviken och så hem. Om morgonen var det klart och 10 grader kallt och middagen
10 grader varmt i solskenet. I dag har jag inte druckit något kaffe. 3

12. Var jag till Belemyrsundet efter ett lass hästfor. Sen körde Sven med Lill-Märren nästan till Klöfva och hem förståss.
Men jag var hemma och hackade barr. På morgonen dimma och sexton grader kallt. Men efter kl. 10 solsken och 3 gr. kallt.
I dag fick jag 10 kronor af Ante upp-i-stugan på timmerhuggning för ???son. 17

13. Före kl. elfva dimma och 16 grader kallt, sedan 6 och 7 gr. kallt. Jag var till Fogellekmyren efter ett starrlass.
Sen körde jag hem ett lass barr och hackade barr. Nils Svensson for till Ström i dag. 12

14. 5 grader kallt, mulet. Sven körde på Mon med Lill-Märren och skjutsade Gölin och Sven-Olof.
Sven vest-på-Brännan kom hit med ett tidningsblad. J. Bergqvist kom hit. Sen följde jag till Sven farbror.
Sven var till Mats Ersson efter en valp. Erik Jönsson var hit och köpte 7 ¾ pund smör. 22

15. Mulet, 6 och 3 grader kallt. Jag körde 4 vedlass. Far och Sven-Olof högg ved. Sen jag kom hem sågade Sven-Olof och jag ved.
En Byström kom hit om kvällen och ville ha Sven med sig till Hammerdal på tinget. 4 i stallen.

16. Var jag till Belenmyrsundet efter ett lass hästfor. Sen hackade Ingeborg, far, Sven-Olof och jag barr och sen sågade Sven-Olof och jag ved.
På morgonen 16 gr. kallt. Middagen 6 gr. varmt i solskenet. 17

17. Var jag till Belenmyrsundets öfra lidar efter ett lass hästfor. Sen hackade jag barr och sågade ved. Mulet hela dagen.
På morgonen 16 gr. kallt, eftermiddagen 6 gr. kallt och litet snö till en ¼-dels tum. I dag for J. Bergqvist och några af
Svenpojkarna till Ström efter en kagge konjak. En kopp kaffe drack jag. 5 i stallen.

18. Var jag till Fogellekmyren efter ett starrlass. Sen körde jag ett lass barr. Och sen hackade vi barr.
Ante upp-i-stugan och Jöns Mårtensson for till Klöfva men det var sönder. Ingeborg upp-i-stugan var hit och lånte mjöl.
Sven kom hem från tinget kl. 4 i afton. På morgonen molnigt och 16 gr. kallt men efter kl. 9 mulet. Midd. 15 och aftonen 10. 20gr. 20 i fjös, 5 i st.

19. Var jag till Belenmyrsundet och tog det som var kvar, ett halft lass. Sen körde jag till Fogellekmyren och tog det öfriga på lasset.
Snö hela dagen till en half tums djup. Östlig vind. J. Bergqvist kom hit på aftonen och hade cognac och söp.
Kl. 7 gick han till tegelbruket. 10 gr. kallt. 5 i stallen och 3 in.

20. Tröskade vi 6 skylar. Sen körde jag 3 vedlass. Far och Sven-Olof var der och högg.
När vi kom hem från skogen var Nils-Erik Nordlund här och ville köpa 3 tunnor potatis. Sven och far skodde märren.
Sen körde jag ett vedlass. Snö nästan hela dagen till 1 tums djup. Östlig vind, 10 gr. kallt. 6 i stallen och 2 in i stugan.

20. Bön hos Henrik på Mon. Sven, Gölin och Ingeborg var dit. Nils och Simon kom vid middagen och ville köpa Lill-Märren.
Per Mickelsson följde Sven hit. Erik Jönsson var hit och köpte smör. Erik Olof följde honom hit. Mickel Mickelsson var hit
och blef mätt efter en byxa. Jöns Mårtensson var hit och lånte några tidningsblad. Jag följde Per Mickelsson hem. 8 gr. kallt, mulet. 15 i fjös, 6 i stall.

21. Var jag till Fogellekmyren efter ett starrlass. Sen jag kom hem sågade Sven och jag ved.
Gölin for till Mickel för att vara der och sköta några dagar. På morgonen 20 gr. kallt och klart men efter kl. 11 mulet och snö obetydligt.
När jag körde hem mötte jag Ante Anders som höll på att gillra ett räfjärn. 5 i stall.

22. Körde jag till Erik Göransson Sundet efter ett lass hästfor. Sen skjutsade jag J. Bergqvist till tegelbruket med mjölk och smör och potatis.
Två stycken handlare från Hudiksvall kom hit på aftonen. Mulet hela dagen och 8 gr. kallt. 5 i stallen och 3 in i stugan.

23. Före middagen dimma och 16 gr. kallt. Middagen 6 gr. varmt i solskenet. Jag körde 4 vedlass.
Sven och far och Sven-Olof var der och högg. Sen slog jag ihjäl två kellingar. 3 i fjös och 5 i stall, 3 in i stugan.

24. Klart på morgonen, 25 gr. kallt. Jag körde tre vedlass. Far och Sven-Olof var der och högg.
Tidigt på morgonen kom Gölin från Mickel Mickelsson. Anders Göransson var hit efter potatisen åt Nils-Erik och Karl Nilsson.
På morgonen drog jag sex skylar från öfre marken som vi tröskade. 3 i stall och 3 in i stugan.

25. Före kl. 8 klart och tjugofem gr. kallt, sedan mulet och litet snö och på aftonen åtta gr. kallt.
Jag var till Nyflon efter ett starrlass. Sen sågade Sven-Olof och jag ved. Elin Nordlund och Lovisa Maria var hit med en ko till oxen .
4 i stallen och 3 in i stug.

27. 10 gr. kallt. Var jag till Ola Röningen efter ett lass hästfor. Sen sågade Sven-Olof och jag ved.
Sven var till Äspnäs med två byxor och bjöd hit Markus. Karin Werme var hit på aftonen för att köpa potatis åt Groth.
Erik Olof Nilsson var hit efter bröstlappar åt SGD . 37

28. På morgonen tjugo gr. kallt men efter kl. elfva solsken. Far, Ingeborg och jag for till Ström kl. half åtta.
Sven följde Ante upp-i-stugan och Ingeborg. Johan Olofsson i Hammerdal predikade ty presten var hes.
Efter gudstjensten var jag till Norberg och lånte två årg. Hermes. 

Tillbaka till Anders Erssons Dagbok

 

© 2007, Bonäset
Webmaster: Roger Isaksson