Anders Erssons Dagbok för 1886

Bonäset 250 år
c/o Isaksson
Digernäs 307
832 93 Frösön

Uppdaterad:
2007-12-09

 


JANUARI

1. 30 grader kallt. Färgade moln hela dagen omkring solen men klart. Bön hos Markus.
Jag var ej dit. Sven körde dit och Gölin och Ingeborg. Ingeborg och Margareta följde hit.
Sven-Olof och jag var till Sven farbror. Anders, Sven, Finn Backe och Rö-Pelle reste till Renålandet.
Sven-Olof och jag fick kaffe och småbröd hos både Ante och goffar.

2. Klart. Trettio grader kallt.

3. Bön hos Johan Johansson i Viken. Klart, trettio gr. kallt. Jag var ej på bönen.

4. 25 gr. kallt, blåst och dref. Arbetsföreningen här. Medlemmar voro Beda Jansson, Märit Karlsson, Per Zachrisson, M. Floman,
Margareta Floman, Ingeborg Persson, Mats Matsson med märr och hundar, Beda, Greta, Magdalena och
Gunilla Göransson men hon stannade här till den 15 februari. Sven och jag var upp i stugan och slagtade en gris.

5. 25 gr. kallt.

6. Bön hos Gommer i Viken. Jag var ej dit. Ingeborg Markusson var hit med lillgröt. 28 gr. kallt.

7. 20 gr. kallt.

8. 18 gr. kallt.

9. 18 gr. kallt.

10. 18 gr. kallt.

11. 18 gr. kallt.

12. 15 gr. kallt.

13. Mulet. Sven var till Ström. 15 gr. kallt.

14. 8 grader kallt, mulet. Då jag, J. Bergqvist till tegelbruket med mjölk och potatis och fick ett lass löf.

15. Klart, 7 gr. kallt. Jag var till Erik Göransson Sundets öfra lidar efter hästfor.

16. Klart, 18 gr. kallt. Var jag till Sandbodarna två gånger efter hö. Sandberg kom hit på aftonen och låg här öfver natten.

17. Dimma, 18 gr. kallt. Bön här.

18. Mulet, 10 grader kallt. Körde jag 3 vedlass.

19. Mulet, 8 gr. kallt. Var jag till Erik Göransson Sundet.

20. Mulet, 9 grader kallt. Var jag till Nyflon. Litet regn f. m., snö e. m.

21. Tröskade och tenade. J. Bergqvist var här och hjelpte till. Mulet, 5 gr. kallt.

22. Mulet, 8 à 9 gr. kallt. Körde jag 3 vedlass. Alanäsbagaren och Nils Persson i Alanäs var hit.

23. Dimma. E. m. litet snö. Elfva à tolf gr. kallt. Var jag till Nyflon efter ett lass starr jämte Sven-Olof.

24. Dimma, elfva gr. k. Kl. 7 reste Gölin, Gunilla = Göransson och jag till Ström. Då köpte jag den[na] bok hos den bokhandeln.
Sen var jag upp i kyrkan en stund. Körde en norsk lappgosse från Fridsbergsbackens hem i Hillsand. 12 år.
Och lysningar kyrkoherden i Frostviken och Amalia Billkvist första och Erik Alfred Berg och Kristina Ersdotter i Renå
och Skogman och Matilda Jönsson i Bredgård.

25. Mulet, 7 grader kallt. Sven körde till Tjernmyrsundet och J. Strömlin följde till gamla Buviken.
Far, Sven-Olof och jag var till Bufloviken och högg ved. När vi kom hem kastade Sven, Ingeborg och jag på kastmaskinen.
En ångbåt dragen af sex hästar for upp öfver Vattudalen.

26. Körde jag till Tjernmyrsundet. Ante och Mickel Nordlund körde förut. Jöns Mårtenson körde till Ström efter sin nya skrinda
som blifvit målad för nio kronor. Mulet elfva - tolf - tretton grader kallt. J. Bergqvist var hit. Klockan fyra började det snöa litet tills klockan sju.
27. Körde jag till Tjernmyrsundet. Före klockan tio klart och tjugofem grader kallt, så att jag måste hafva pels. Jag gillrade två harsnaror.
När jag körde hem nådde jag upp Nils Nordlund. Han hade varit till Belenmyren . När jag kom hem var det 18 gr. kallt.

28. Dimma, tjugotre grader kallt. Middagen nitton grader. Sven och Sven-Olof högg ved. Jag körde tre vedlass.
Johan i Viken körde två forlass. Jöns Bergqvist kom hit från tegelbruket. Gunilla Göransson var upp i stugan och bakade.
Gölin började göra mig ett tusspar till skydd mot den stränga kölden.

29. Mulet, tjugotre grader kallt. Middagen aderton gr. Jag var till Nyflon efter ett starrlass. Nils Nordlund var till Belenmyren
och Ante körde till Långmarken. När jag kom hem sågade Sven och jag ved. Jonas Ersson i Finnvatten var hit. 25

30. Var jag till Tjernmyrsundet. Nils Nordlund var till Belenmyren. När jag kom hem hackade far, Ingeborg och jag barr.
Sven och Sven-Olof högg ved. Mulet, tolf gr. kallt. 31

31. Femton grader kallt, mulet. Litet snö hela dagen till ¼ tum. Forts. från 30: Bön hos Jöns Hallstensson.
Jag var ej dit förrän på kvällen. I dag fick jag första exemplaret af Hermes. 20

 

Tillbaka till Anders Erssons Dagbok

 

© 2007, Bonäset
Webmaster: Roger Isaksson