Anders Erssons Dagbok för 1886

Bonäset 250 år
c/o Isaksson
Digernäs 307
832 93 Frösön

Uppdaterad:
2007-12-09

 


JUNI

1. Mulet +12º, sydlig vind och östlig. Vi har lagt pärlandet och vältat kornåkern. Jöns Ersson i Ström kom
hit i dag och hade några liar för att sälja. Sven har seglat på Kalfsand och skjutsade honom - Jöns Ersson - dit.
Hos Mickel i Äspnäs har satt päran i dag. 8 i stallen.

2. Moln, stundom solsken, stundom mulet. +10º. I dag har vi satt potatis och "upp i stugan" har äfven satt päran i dag.
Kort-Mats har seglat om här i afton med en vedflotte. Svaningen har farit till Ström med en timmernot.
Nordvestlig vind på morgonen stark, sen temligen svag. 6 i stallen.

3. Nästan mulet +7º. Far, Sven, Gölin, Ingeborg och jag var på bön hos Mats Ersson. Efter slutad "gudstjenst" var
vi till Mickel och jiste. "Märgit" följde hit till[s] vi for på aftonbön. När vi for från aftonbönen var det hit en hel skock
"kronade" Äspnäs-pojkar. Vestlig vind, kall. 4 i stallen.

4. Klart f. m. +12º. Jag ref några mösekärringar i till nästa vecka. Sen har far och jag satt päran öst i vallen.
På <Per> Nilsson vängas det som blef öfver sen onsdagen. Nu har Sven-Olof och jag varit till Buflotjärn och ånglade ingenting.
10 i fjös, 8 stug, 8 stallen.

5. Klart +16º. Först vältade jag i vallen och upp i åkern. Sen var jag i stallknutningen och arbetade.
Sven-Olof och Ingeborg har jetat en stund i dag. Mickel var hit med tidningarna i kväll. I dag har
det varit värre bra väder. 7 i stallen.

6. Mulet +10º. Mickel, Sven, Bengta, Gölin och jag for till kyrkan kl. 6. Henrik och Bengta och Erik Engqvist
var äfven till kyrkan för att kristna. Gölin stannade i Ström. Vi hade två båtar. När vi kom ur kyrkan regnade
och blixtrade det värre en stund innan vi for hem. Bengta följde "Virgo". Sven, Mickel och jag rodde hem.

7. Mulet +12º. Far och jag var till skogs och lagade hagen. Vi släppte hästarna till skogs, märren vår
och Olof Svenssons märr. De ref sönder hagen och for på ägorna åt "Ante upp i stugan". Sen stängde vi der.
M. Floman, Ante, Jakob, M. Nordlund, Henrik på Mon och Sven har timrat i dag. J. och M. Nordl. kom hit i kväll.
7 badade Sven-Olof första dagen i sommar. 11 stallen, en in i stugan.

8. Först släppte vi hästarna till skogs - vi tog en hem i går och sen stängde far och jag hagen vest om sommarfjöset.
Sen var jag till Äspnäs och vi rodde hit hästen åt Mickel Mickelsson. Magnus Häggberg och Per Persson följde
hit och hjelpte till att ???. Så var vi i skogen till midnatt. Mulet lugnt +16º.

9. Klart f. kl. 2, +21º. Först var jag öst i skogen och "flytte" hagen. Sen bar jag bräder från "Lill-Lägden" till "Belert ".
Sen var jag till skogs och högg något ved. I dag har det varit värre bra väder, det bästa i år. Vestlig vind.

10. Klart f. m. Jag har barkat ved till kl. 4. Sen lappade jag mina gamla skor. +18º. Henrik på Mon har inte varit här
i dag och timrat. "Koppa kaffe" har kommit hit i dag från Äspnäs. Sydlig vind. Nu är då temligen grönt "på åker och på ängan"
och på björken.< 3 in i stugan.

11. Klart före kl. 4, +20º. Först skjutsade Sven-Olof och jag "Koppa kaffe" till Klöfsand och var till Bullerloken och
fångade två gäddor och barkade ved vid bäcken öst om hagen, öst i Buan, och kom hem kl. 1. Sen sågade vi virke till
golfvet i stallforbon. 3 stugan.

12. Nästan klart +24º. Först mockade jag ur gris-, får- och kalftjätten till kl. 1. Sen var jag till Belemyrsundet för
att se efter om kreaturen varit der mycket - inte så fasligt -; bägge vuxit [mer] i år än i fjol. Sydöstlig vind.

13. Klart, nästan lugnt, +23º. Sven, M. Floman och jag for till Ström på morgonen. Ingen utaf oss var upp i kyrkan.
På aftonen var jag och en "stor mängde" andra folk från "när och fjärr" till strömmen för att beskåda arbetet
derstädes men var just ingenting att se.

14. Mulet, östlig vind. Först var vi upp i kyrkan. Sen seglade vi hem. Gölin följde också hem.
När vi kom hem var Nils Persson i Strand här hit. De har en timmernot öst om tegelbruket. Per Mickelsson,
Per Matsson, Nils Jonsson och Göran Jonsson var till skogs till hästarna och jag <ju>. +23º.

15. Mulet +20. Två dusk jel med ty åtföljande regn och östlig vind, temligen stark en stund. Nils Persson
har varit här tills i dag. Gunilla Löwenring kom hit i går och är här i dag. Far och jag har lagt golf i "stallforbon".
Sven har hållit på och flattäljt stallen.

16. Stundom solsken, stundom regn, östlig vind, vid middagen en stund rent af orkanlik. Jag har hållit på med golfvet i stallforbon.
Sen broade jag bräder som skulle vara på taket. Nu är det lugnt, +20º. 5 in i stugan.

17. Nästan mulet, litet östlig vind, +23º. Ett förträffligt växtväder både nattan och dag! Jag har broat bräder och lärt
mig att flattälja i stallforboen och jag har fått beröm derför. Sven är hos Mickel och timrar i dag. --- "Lill-Mickel" var här.

18. Klart +26º. Först broade jag bräder. Vid middagen kom <Frans> Berg med en timmernot och jag rodde dit tre tunnor
pärer som han tingat på förut. Sen mullade jag litet i pärlandet och broade bräder och täljde litet i stallforboen. Nordvestlig vind. 3 in i stug

19. Klart före middagen, sen mulet och åska och regn men här regnade det ingenting. Far, mor, Sven-Olof och
Gunilla Löwenring skulle ha följt "Svaningen" men han kom inte. Gunilla har nu rest till Äspnäs för att följa någon
ångbåt i natt om det lyckas. +26½º, litet östlig.

20. Så der halfklart. I dag har jag jetat till Sandboarna, Piprörmyren med flera ställen och det var likt sig fast jag
inte jetat något sen 1884. Nordvestlig vind. Gölin har rest till Stenvikbodarna jämte M. Floman och Margareta Floman.
Litet åska men intet regn här åtminstone.

21. Klart en stund omkring middagen. Gölin och Sven-Olof har flyttat med kreaturen till vest i Buan.
Jag håller något saker på lillbåten, far och Ingeborg håller med storbåten. Så kom det dit en "lapp" som följde oss hem.
Ingeborg stannade der och Gölin följde hem på kvällen.

22. Mulet +15º, litet östlig vind. Sven och jag har slagit bräder på den nya stallen - på taket nota bene.
Gu'far och gu'mor upp-i-stugan har rest till Frostviken i dag med ångaren "Stiliga Virgo".
Nu håller det på att regna under nordlig vind.

23. Mulet +17º. Far, mor, Sven och Nils Löwenring - han [kom] nämligen hit den 21 och har varit här och gjort skor -
for till Ström i dag och följde på "Svaningen". Östlig vind på morgonen, hård till kl. 10, sen svag. Middagen regnade
det bastant en stund. Nu har jag kommit ifrån "Hösbackarna".

24. +20º, moln men för det mästa solsken. E. m. ett par regnskurar. Gölin och jag var på "bön" på Lillnäset.
Men det blef ingen bön. "Lill"-Mickel följde oss hem och sen följde han Gölin "vest i Buan".
Sven kom hem från Ström i kväll. Han följde "Vattudalen". Ingen ??? båt har kommit än. Lugnt.

25. Mulet +18º. Först var jag till skogs till hästarna; och satte ut några "hu" i Boflotjärn.
Sen for Sven och jag till sågen och lade brädflottan. Nils Jonsson och Erik Jönsson var der och sågade.
När vi var der gick det åskan hårdt och regnade förfärligt. Höstanväder.

26. Moln men solsken, +19½º. Först var jag till Boflotjärn och vittjade huan och fick två gäddor samt ånglade några abborrar.
Sen täljde jag litet i stallen. Per Mickelsson och Johan Nilsson var hit i kväll och var till hästarna. Nästan lugnt. 3 in i stugan.

27. Mulet +12º. En ryslig vestanvind. Har rakat i dag. Bön hos Gommer i Viken. Sara-Kajsa och Markus
Karin med barn var och jiste på kvällen. Far, Sven, Gölin, M. Floman, Erik Olof, Margareta Floman
och jag vest i Buan och kom hem kl. 11 i natt.

28. Klart +16. Först täljde vi i stallen till kl. half 4. Så for Nils Löwenring, Sven och jag till Alaviken efter brädflottan och
rodde honom öfver sjön. Sen stakade vi honom hem och kom hem nog kl. 11. Lugnt väder. "Svaningen" har gått upp öfver sjön i dag.

29. Mulet +10º. En häftig, vestlig vind har rasat i dag. I dag har jag dragit bräder ur sjön samt burit upp några stycken hem.
Sven och Ingeborg har farit till Ström. Ingeborg skulle träffa doktorn för "rösen" i högra pekfingret.

30. Klart +15º. Sen temligen stark vestanvind. Jag har burit bräder från sjön och broat några.
Nu har jag kommit från "Buan". Nu har jag fått seglat ganska bra. Sven och Ingeborg har kommit från Ström i dag.
Jag har inte hört någonting angående fingret. 

Tillbaka till Anders Erssons Dagbok

 

© 2007, Bonäset
Webmaster: Roger Isaksson