Anders Erssons Dagbok för 1886

Bonäset 250 år
c/o Isaksson
Digernäs 307
832 93 Frösön

Uppdaterad:
2007-12-09

 


MAJ

1. Nästan klart, +4º middagen, kl. 6 +6º. Först körde jag backar/bockar från sjön. Sen körde Sven
och jag skit på vänningen . Sen höll vi på med att hyfla bräder. Sen hackade jag barr med yxan.
I dag har de kört bra mycket på sjön. Nu skall jag öfver sjön med löpe och ett bref till M. Floman från A. Norberg. 6 i stallen.

2. Mulet +4º middagen. Bön hos Mårten, farbror Sven predikade och Göran Rislund var klockare.
Erik Matsson körde öfver bönen, ingen aftonbön. Jöns Mårtensson var hit på aftonen och äfven
Sven-Olof och Jöns Mårtensson och jag slog pems. Vestlig vind. Jag höll på med att öfversätta
premietexten men blef led. 10 i fjös, 3 stallen, 3 stugan.

3. Mulet tills kl. 8 e. m. +3º middagen. Sven och jag körde skit i vallen, 3 lass. Sen körde Sven några lass på åkern.
Sen har han slagit bräder på stugan. Sven-Olof och jag var till skogen och drog hit upp fogelsnarorna och fick en hjerpe.
Sen började vi vänna vid renen. Gölin har farit till tegelbruket för att vara der några dagar. 4 i stallen. A. B. Ström.

4. Klart +8º middagen. Sven-Olof och jag har hållit på att vänna nästan hela dagen på renen.
Jöns Ersson har rifvit ner en gammal stuga i dag. Erik Jonsson i Renålandet har varit hit i dag och köpt en half tunna korn.
I dag har det tint temligen mycket, äfven på sjön. Sydöstlig vind. 15 i fjös, 3 i stallen.

5. F. m. litet moln men e. m. klart. Middagen +13º. Först vände jag litet, sen körde jag några mullass på åkern.
Sen var far, Sven-Olof och jag till skogs och skof något skaf. Det är just inte så mycket snö nu i skogen.
I dag har det tint temligen. Sven har varit upp i stugan och lagat stugan. 3 stallen.

6. Nästan mulet +12º. Först vände jag litet, sen körde jag 15 dynglass på åkern. Sen bar far, Sven-Olof och
jag hem litet skaf. Sen vände jag. Sen spridde jag ut några dynglass på vänningen upp i åkern.
I dag har det tint mera än i går och ingen har kört på sjön. I dag 5 i stallen.

7. Moln men solsken tills kl. 6. Sen alldeles mulet. +18º middagen. I dag har jag kört skit hela dagen tills kl. 6.
Sen vännade jag på renen. I kväll fick Bläsa en hingst. Nu har ingen kört sen den 5 och må väl inte bli heller i år mera.
Det var förbaskat litet att skrifva om. 6 i stallen. 3 in i stugan.

8. Mulet, regn hela dagen, fast sparsamt så att jag var ute hela dagen och i natt har det regnat. +11º middagen.
Först körde jag ett hölass från storladan. Sen körde jag ett hästforlass från ladan ut i dalen. Sen vännade jag hela dagen.
I dag har ingen kört på sjön. 7 i stallen.

9. Mulet och regn hela dagen, fast inte så rysligt hårdt, litet mera än i går. Bön här, ty ingen ville gå öfver sjön i onödan.
Ingen aftonbön. Henrik i Bråken kom hit vid middagen och red på lille Brun. Ingen har färdats på sjön i dag och han
börjar verkligen blifva skral förståss. +3º, mulet hela dagen. 7 i stallen, 1 in i stugan.

10. Mulet. Regn, slask och snö hela dagen, +3º. På aftonen +1º. Först var Sven och jag öst i Buan och körde dynga på vänningen,
12 lass och 2 lass på ristan. Sen vännade jag upp till Härberget. Der fann jag en nafvare ner i mullen och en dram
bitterflaska ner på stranden. I kväll snöade det en stund så att det inte lyste öfver sjön. ½ tum djup snö.

11. Mulet, 0º, middagen +3º. Först körde jag ett hölass från hägnen till stallforboden. Sen bar jag några säckar till kvarnen.
Far har varit der och malt. Sen tröskade vi det som var kvar i mosen 25 skylar och vi tenade litet. Före middagen snöade
det en tum men smälte bort strax. 7 i stallen, 3 in i stugan.

12. Mulet, snö hela natten till kl. 9 på morgonen till 2 tums djup, 0º. Middagen +4º. Först körde Sven och jag några mullass på åkern.
Sen har jag varit till kvarnen några gånger och huggit kastved. Sjön har börjat flöda temligen mycket på några dagar. 8 i stallen.

13. Mulet +3º, middagen +10º. Först körde jag ett hölass ur storladan. Sen körde Sven och jag dynga på vänningen och på Lägden.
Sen rakade jag ut dynga uppe vid mosen. Sen var far, Sven-Olof och jag ofvan sommarfjöset och plockade sten och körde utom hagen. 3 i stallen.

14. Mulet +3º, +10º middagen. Först rakade jag ut dynga på vänningen upp i åkern. Sen körde jag några dynglass
på åkern och Sven lade på. Sen var jag bort till vallen och högg upp något barrved. Sen slog jag sönder dynga/n/ på åkern.
I afton har det blåst litet, så att isen har skjuft litet. 3 i stallen.

15. Mulet +10º middagen. Först bredde jag ut dynga på åkern. Sen harfvade jag på renen der det blifvit sått i dag.
Sen harfvade jag i vallen. Sen har vi murat under den nya stallen och timrat ner en stock. I dag har det blåst och regnat
stundom så att isen har skuft litet men obetydligt. 3 in i stugan, 4 i stallen.

16. Litet moln men solsken, +13º. Bön hos goffar upp i stugan. Sen var Sven vest på Brännan och Jöns Mårtensson
var hit och slog pems. I dag har det blåst temligen, sydostlig vind, så att isen har ramlat sönder vid det här landet men norra
hälften är orubbad. Nu är det alldeles lugnt och klart. 7 i stallen.

17. Mulet +12º. Mor har sått öst i vallen och jag har harfvat der två gånger. Vi har murat under stallen.
Svalan har kommit hit i dag. Anders Jonsson i Renålandet har varit hit i dag och köpt en half spann hafre.
I dag har det blåst östlig vind och isen har gått sönder öfver sjön till Lillnäset till Alaberget. 9 i stallen.

18-20 maj ingen anteckning

21. Moln men solsken efter middagen. I dag har vi kört plogen och mor har sått ärter och korn.
Vi körde sönder Nyfloplogen i afton. J. Bergqvist var hit i dag och hackade mask som han skulle ha på långrefven och
taga lake vid tegelbruket och sälja till länsmannen och Erik Olofsson och köpa cognac. +15º. 4 i stallen.

22. Moln men stundom solsken och en häftig vestlig vind. Vi har kört litet plog och harfvat det som
blifvit kört i går och [i] dag. Sven, Sven-Olof, Erik Olofsson här [i] Renålandet, Jöns Mårtensson,
Nils vest-på-Brännan och Gölin har rest till kyrkan. "Virgo" och Svaningen har gått kyrktur i dag. 5 i stallen. 9º.

23. Solsken men moln och en häftig blåst. Ingen här i byn har varit öfver sjön på bön. På aftonen var jag till
Äspnäs efter tidningarna m. m. Virgo kom hit med kyrkfolk till Äspnäs och sen vände han om till Ström.
Han var till Alaviken med kyrkfolk dit. +10º. 14 i fjös, 4 i stallen.

24. Mulet +14º. I dag har vi kört plog. Virgo och Svaningen har gått upp öfver sjön. De har blifvit synt i dag, har jag hört.
Gölin har farit till Mickel för att vara der och sy. J. Bergqvist har varit hit i kväll och letat mask för att ha på långrefven.
4 i stallen, 4 in i stugan. Lugnt.

25. Mulet +15º. Vi har kört plog hela dagen. Lugnt. Nu har det regnat litet en stund men obetydligt.
Virgo har gått upp öfver sjön i dag och dragit storpråmen. Vi var till smedjan kl. 11 och böjde åsen
på plogen ty han gick för djupt. 8 i stallen.

26. Mulet, regn hela dagen. Vi har ej kört något i dag. Lugnt. Svaningen har dragit en timmernot till Flöutenäset
och lemnade den här en stund medan han gick till Ström men kom hit vid kl. 5 e. m. Virgo har gått öst öfver
sjön i dag och Erik Jonsson på Lillnäset följde f. V. D. Frösön.
3 stugan, 8 i stallen. +10º.

27. Mulet +12º, solsken några timmar vid middagen. Sven, Sven-Olof och jag var till Bullerloken och skulle
fånga gädda förståss men fick bara en liten en. Vi kom hem kl. 2 och sen körde vi plogen som var kvar.
På kvällen regnade det litet en stund, omkring en halftimme. Ströms Vattudal har dragit en timmernot här i dag.

28. Mulet +12º, moln hängde ned så att det var som en dimma. Nästan lugnt. Först var far, Sven-Olof och jag
vest i Buan och lade ifrån på kasen med mera. Sen harfvade jag upp i åkern och körde hem ett hölass från storladan.
Nu har det regnat en stund. 6 i stallen.

29. Solsken för det mästa men moln, +15º. Jag har huggit i hela dagen ofvanför vallen. Sven och Ingeborg och
Henrik och Bengta i Bråken har rest till Ström i dag för att kristna en son - och döpa honom - Ante och gu'far upp-i-stugan
och Jöns Mårtensson och Nils har följt Ströms V.d. till Ström. 7 i stallen.

30. Klart +10º. En hisklig sydvestlig vind. Anders Jonsson och Erik Olofsson i Renålandet kom hit i kvälls och
följde oss öfver sjön på bön hos Jöns vest-i-Gården. Nu kommer jag från tegelbruket. 3 i stallen.

31. Solsken +8º. Jag har harfvat ned korn och i pärlandet. I Äspnäs har de satt pärer i dag sen de vände.
Far och Sven har murat under stallen m. m. Vestlig vind. 3 in i stu. 6 stallen. 

Tillbaka till Anders Erssons Dagbok

 

© 2007, Bonäset
Webmaster: Roger Isaksson