Anders Erssons Dagbok för 1886

Bonäset 250 år
c/o Isaksson
Digernäs 307
832 93 Frösön

Uppdaterad:
2007-12-09

 


NOVEMBER

1. Mulet, ganska stark östanvind. Vi har tröskat i dag. Per Mickelsson, Erik Olof har varit här jämte
Gunilla Löwenring, som varit här sen i går. Margareta Floman har varit här tills i dag.
Jag har litet snufva nu för tiden. 3 i stallen.

2. Mulet +7º, östanvind. Vi har reste upp vid sommarfjöset. Sven, var och jag med Bläsan.
M. Floman har varit här tills i dag och Sigrid Svensson har farit i dag. Gunilla Löwenring for i dag. 4 i stallen.

3. Klart +7º, ganska stark östanvind. Vi har "reste" vid sommarfjöset i dag också. Det går inte så fort.
Gölin har varit i Äspnäs i natt. 8 i stallen; 2 fjös; 3 in i stugan.

4. Mulet +6º, ganska stark östanvind. Det har regnat ganska hårdt efter middagen.
Vi har "reste" upp vid sommarfjöset i dag också. M. Floman låg här i natt. 9 i stallen.

5. Mulet en stund omkring middagen, +5º, litet östanvind. Vi har reste med bara 2 e. m. och det går hjelpligt bra.
M. Floman kom hit i kväll och låg här i natt. Anna-Brita i Renån kom hit i kväll från Äspnäs och "lånte hus". 7 i stallen.

6. Mulet -+0º, litet östanvind. Dimma en stund omkring middagen. Far, mor, Gölin, Sven och jag for
till Ström med "Svaningen". M. Floman har varit hos oss i natt. Temligen mycket folk på Flaten. 4 i stallen.

7. Mulet +3º. Slagg och snö i natt till kl. 10. Jag var inte upp i kyrkan. Sven har farit hem i dag.
Han följde dem som rodde: "Ante upp i stugan" m. fl. Jag har köpt en urnyckel i dag.
Jag tappade honom i går (hos Kron) à <75> öre. En stor mängd "polfiser" gick vakt i kväll.

8. Mulet +6º. Vi följde ångaren "Ströms Vattudal" hem; "Svaningen" ville inte gå för så litet folk.
Lugnt, godt väder. Erik Olofsson i Renån och hans mor följde hit. Jag har skjutsat dem till gamla Buviken i afton.

9. Klart +3º, lugnt. Marken har frusit litet. Vi har slagtat Gullros i dag; Ante upp i stugan
var här en stund och hjelpte till. 7 i stallen, 3 in i stugan.

10. Mulet +1½º. Det har snögat litet emellanåt. Lugnt. Först skodde vi Bläsan. Sen körde vi 2 starrlass från Buflon.
Sen skodde vi stormärren. Sen körde vi ett lass från Buflon och ett från "Dilen". 35 fjös; 2 stallen.

11. Mulet, ganska bra väder. Sven och jag for med märrarna vest i Buan. Sven har kört ved - med stormärren -
som Henrik i tegelbruket har huggit. Jag har kört de stenar som var på "vänningen" samt 6 lass "skit". Lugnt. 2 i stallen.

12. Mulet, litet östanvind. Jag har kört all dyngan på "vänningen", 36 lass, 6 i går, summa 42.
Sen bredde jag ut 20 lass. Vi har nu omkring en half tums djup snö.

13. Mulet, nästan lugnt. Litet kallt. Jag bredde ut dynglassen och lade upp hässjehöet. Kl. half 2 for vi hem ur
Buan. Sven, J. Bergqvist och jag for landvägen. Erik Engqvist och Henrik rodde. 2 i stallen.

14. Mulet, nästan lugnt, -4º. Bön hos Starken vest på Brännan. Jag var inte dit något. M. Floman,
Sara-Kajsa, Margit Floman och Sigga Gategården har varit hit och "jiste". 5 i stallen, 3 in i stug.

15. Mulet -3º. Först körde Sven och jag dynga till kl. 12 på Lägden. Så kom Per Floman hit; han och
jag var till skogs för att leta efter 3 st. lodjur men "det lax inte". Vi gick till Linjeviken och långt vest.
Kom hem kl. ½ 6. 2 stallen, 15 fjös.

16. Mulet -½º, östanvind. Jag har "sparat" i stallen. Sven har täljt; och hackat litet barr med mera som ej så
noga kan specificeras. 10 fjös; 7 stallen; 3 in.

17. Mulet +3º. Ganska stark östanvind. Far, Sven, Sven-Olof och jag har varit upp i Buflobackarna och huggit ved
("nedlägger"). E. m. har det regnat litet. All snö på ägorna har gått bort. 3 stallen.

18. Mulet f. m. E. m. nästan klart, +4º. I natt har det snögat en tum. Sven och Sven-Olof har varit till Klöfva och malt förståss.
Jag har kört sten öst i vallen med Bläsan. 7 i stallen.

19. Mulet. E. m. klart, f. m. 0º. Nästan lugnt. Först vinne jag vatten, mockade stallen med mera. E. m. har jag
varit vid kvarnen och malt till kl. 9. Det går rysligt dåligt! 20 fjös; 4 stallen; 3 stugan.

20. Mulet -3º. Litet östanvind. Ingeborg och Sven-Olof har farit till Ström. Erik Olofsson i Renån följde
dem öfver sjön. Jag har kört 4 lass kastved, 2 lass hö m. m. 20 fjös, 8 stallen.

21. Klart e. m. +2º. Bön hos Mårten farbror. Jag var dit midt i dagen. Det var rysligt litet folk. Sydvestanvind.
Hvetet har isne i natt, så det var rysligt sleft. 8 i stallen.

22. Mulet +3º. Vestanvind. Först högg far och jag några vedlass och ett barrlass. Sen körde jag hem.
Sen hackade jag barr m. m. Erik Olofsson, och Kristina Mårtensson i Renån var hit när de kom från Ström.
25 fjös, 7 stallen, 3 stug.

23. Mulet +2º. Östanvind. Sven och jag var till Praskviken och lade ihop något björkved. Kom hem kl. 2.
Sen har jag sågat ved och hackat barr. 10 fjös, 8 stallen, 3 in i stug.

24. Mulet +4º. Hård sydvestanvind. Jag har huggit barr nästan hela dagen öst i vallen.
Henrik i tegelbruket har varit här, Sven och han har gjort ett "baksterbol". 8 i stallen.

25. Mulet, 0º. Litet vestanvind. Jag har huggit barr halfva dagen öst i vallen. E. m. har det snögat ganska vildt
2 tum ungefär. Henrik i tegelbruket har varit här i dag också. 6 i stallen.

26. Solsken ibland. -1º. Litet vestanvind. Sågat ved, hackat barr m. m. I natt blåste det vildt.
Timmerhuggaren åt Johan Johansson i Öhn kom hit och lånte hus. Skall till Ström i morgon. 8 i stallen.

27. Mulet +3º. Var till Drolet; högg en torrtall. Körde hem den och sågade upp. Kört ett lass barr m. m.
I afton har det blåst ganska stark sydvestanvind och töat och regnat. 9 fjös, 6 in i stug. 8 i stallen.

28. Mulet +5º. En del snö har töat bort. Sydvestanvind. Bön upp i Toppen, ingen har varit dit.
Mor, Sven och Bengta har varit på Mon och jiste. Per Zachrisson var hit med tidningarna. 6 i stallen; 3 in i stugan.

29. Mulet +3º. Nästan lugnt. Inte någon tö. Jag har kört hem ett lass starr från Dilen; täljt något virke
till ett nytt "prevet". Nu kl. 8 håller det på och regnar. 7 stallen.

30. Solsken +3º. Sydvestanvind. Jag täljde 2 bjälkar i det nya "prevetet". Sen har jag hackat barr.


 

Tillbaka till Anders Erssons Dagbok

 

© 2007, Bonäset
Webmaster: Roger Isaksson