Anders Erssons Dagbok för 1886

Bonäset 250 år
c/o Isaksson
Digernäs 307
832 93 Frösön

Uppdaterad:
2007-12-09

 


JULI

1. Mulet +16º, lugnt. I dag har vi broat och rundat bräder som spikats på några tolfter på stallen.
Nils Nordlund på Kalf = Klöfsand har varit hit i dag och Johan Persa Lisa på Vedjeön och Erik Wadman.
Gamla apotekaren Hjortsberg låg här i natt.

2. Mulet, lugnt, ganska varmt. Sven och jag har varit till Allåkvarnen i dag och malt 2¼ tunna korn.
Jöns ut i Gården var der, tingat förut. Lillnäs-pojkarna var vid sågen och sågade.
Jöns ut i Gården rodde hem bräder i dag från sågen. Nu är kl. 12.

3. Solsken men moln, +15º, vestlig vind, temligen klart. Det har varit auktion hos Mats i Äspnäs å Mats lösöre-bo
som steg till 263 kronor. Sven och Bengta har farit till Ström för att vara fadder åt ungen åt Erik Wadman och hans hustru.
Nu är jag vest i Buan och skall vara här i natt. 9 in i stugan.

4. Stundom mulet, stundom klart. Jag följde Sven-Olof och jetade i dag tills kl. half fyra.
Sen for Ingeborg och jag hem. Då var Erik Olofsson och hans mor i Renålandet här.
Sen rodde vi till Äspnäs efter Sven, Bengta och N. Löwenring. Sen var jag till Mickel med tidningar.
Sen var Jöns Matsson, Per Flodman, Erik Olof och jag till tegelbruket. M. Floman var till Buan i kväll. Han hade tandvärk.

5. I dag har vi spikat bräder på den norra stallen och gjort ifrån oss det. Ingeborg följde till Renån i dag när de for hem,
för att få i något tjett tyg. Nu är det en så dålig långmjölk så det är förfärligt. +17º, stundom mulet, stundom klart.
E. m. sydvestlig vind. 7 in i stugan.

6. Mulet +16º, f. m. östlig - e. m. vestlig vind. Först lappade jag min gamla byxa, sen slipade Sven och jag
upp en ny myrlie i beredskap tills i morgon. Sen uttrade vi vest i Buan och fick vi 3 stycken småa harrar.
Det har regnat ett par gånger i dag. 3 in i stugan.

7. Nästan mulet, sydvestlig vind, ganska hård. I dag har vi varit på myren, Sven, far, Bengta och jag.
Vi har varit på Dilen och slog vi litet på Boflon i kväll, samt ånglade sex stycken små abborrar i Buflotjärn.
Inga myggor på myren i dag.

8. I dag har vi burit upp foret på Dilen, sam[t] 1 lass på Buflon, samt slagit något på Buflon.
På Dilen blef det 3 och ett halft lass. Kl. 7 for Sven, Ingeborg och jag vest i Buan tog hem något saker.
Ingeborg stannade der. Sydvestlig vind, nästan mulet.

9. Mulet, vestlig vind. Vi var till Buflon, Sven, Bengta och jag och slog före middagen men så började
det att regna ganska stadigt, så att vi for hem och släpade upp 2 stycken höslagliar. De har flyttat ifrån Buarna i dag,
Sven-Olof och Ingeborg. Gölin har rott sakerna.

10. Mulet. I dag har vi slagit på "övest-stycket" i Buflon. Ingeborg har rakat i dag. Vi bar ett lass på "yttest-stycket" i Buflon.
Post-lappen var åt här på morgonen och köpte mat. Brita Olofsson i Renålandet kom hit i afton. 2

11. Mulet, f. m. +15º. Bön här. Efter bönen var jag till Äspnäs och skjutsade hem Margareta Floman.
Hon stannade här en stund efter gudstjensten. M. Nordlund kom hit i kväll. Nils Nordlund skjutsade hit honom.
Sen for vi, Nordlund, M. Floman och jag till Äspnäs på kvällen. Kom hem kl. 11.

12. Mulet, litet östlig vind. Mickel Nordlund, Ingeborg, Gölin och jag for till Nyflon. Sven och Gunilla Göransson
stannade hemma för att bära for på Buflon. Vi kom hit kl. elfva. Mulet hela dagen. Nu kl. 10 håller det på regnar litet.
Före i dag har det regnat några droppar.

13. Mulet. Kl. 9 kom Sven och Gunilla Göransson hit. Kl. half 1 började det regna och det höll på till kl. 3 Kl. 5
började det regna igen någorlunda stadigt. Det har inte slutat ännu kl. 10. Vi har nu slagit ifrån oss på Nyflon.
Lugnt. Jag sof dåligt i natt. Vi har litet for.

14. Mulet på morgonen men så började det glesna der uppe. Kl. 9 hade vi solsken en stund. Mulet tills middagen,
sen klart för det mesta. På morgonen gick vi till Goffarmyråsen och slog der till kl. 4. Sen gick vi till Nyflon
och bar upp 6 starrlass. Sven, Gölin och Gunilla har rest hem.

15. Mulet. Först bar vi upp for på Nyflon. Sen var vi till Goffarmyråsen och bar upp der. På Nyflon blef det
12 lass och två tolf fånghundar. På Goffarmyråsen blef det 5 lass och sex fång. Det gjorde vi till kl. 4.
Sen for vi till Erik Göransson-sundet och slog Lillmyren. Här utanför nu regnar det.

16. Först slog vi Långmyren. Det gjorde vi till kl. 3. Sen har vi slagit större delen af Tjärnmyren.
Mulet före middagen men så började solen blicka fram efter kl. 1 och molnen skingrades, så att
nu har vi fullkomligt klart. Det har duggat mildt.

17. Mulet. Först slog vi en half timme på Tjärnmyren. Sen bar vi upp på Lillmyren 2 lass. Sen bar vi upp på
Långmyren 5 lass. 5 fång till kl. 2. Sen bar vi på Tjärnmyren 4 lass. Sen for vi hem kl. 5.
Så var P. Flodman hit. Vi var till skogs till hästarna.

18. Mulet +14º. Sven och jag skjutsade M. Nordlund hem. Vi kom hem kl. half 3. Det har blåst "östom" ganska
skarpt i dag, så att vi seglade bra när vi for dit. Nu har Sven och jag fraktat Gunilla Göransson till Äspnäs. Det regnar ganska tappert.

19. Mulet före, klart efter middagen och varmt. Vestlig vind, ganska stark. Sven, Gölin, Ingeborg och jag
for till Erik Göransson-sundet. Vi har nu slagit nästan upp till andra ladan. Ante upp-i-stugan och hans
2 "dagamänner" har varit här i dag. Det regnade vildt i natt. Jag var uppe till kl. 1. M. Floman var hit kvällen.

20. Klart, soligt och varmt. Första "öften" slog vi ifrån oss här i Sundet. Andra var vi till Tjärnmyren och
bar det for som låg kvar, 1 lass och 12 fång, sam[t] bar här 2½ hässja . 3 bar vi upp 7 hässjer .
Nu har vi burit 2 hässjer och slagit till en.

21. Mulet före middagen. 1 slog vi hässja långt ut med Tjärnmyren och flyttade hit till Tjärnmyrsundet; vi kom hit kl. half 9.
Sen har vi /der/ slagit så rysligt, så att vi har burit riset och slagit. Det regnade litet omkring kl. 9.
Nils Nordlund, Mickel och Elin for här ifrån när vi kom hit.

22. Klart och varmt. 1 slog vi i riset. 2 var Gölin och jag till Erik Göransson-sundet och bar upp det
som var nere der, 2½ hässja. 14 hässjer i Erik Göransson-sundet. Här i Tjärnmyrsundet har vi slagit
alltihop och burit nästan allt <hemma> der det var rysligt litet kvar i år bara hälften.

23. Solsken men moln efter kl. 9. 1 var Sven och jag till Långmyren och "vattuflöte". For Gölin och Ingeborg
"vattuflöte" på Tjärnmyren. 2 bar vi upp det som var nere i Tjärnmyrsundet, 2 hässjer. Sen gick vi till Fogellekmyren.
Vi kom hit kl. 12. I Tjärnmyrsundet blef det omkring 12 hässjer. Varmt.

24. Nästan mulet. Sven var hem i kväll och provianterade långmjölk. 1 slog vi i Vännröningen.
2 bar vi upp 2 hässjor vid ladan och flyttade till Per Andersson- röningen. Så började åskan gå på flera
ställen samtidigt och regnade men hos oss regnade det ingenting. Sen for vi hem kl. 4.

25. Mulet +25º. Bön hos Sven farbror. Ingen aftonbön. M. Floman kom hit på aftonen.
Vi var här uppe till kl. 1 på natten. Kl. 3 gick "Ströms Vattudal" upp öfver sjön med musik.
Han kom igen kl. 2 på natten. De hade äfven trumma. Henrik har varit här i dag, gjort räkning/en/. Nästan lugnt.

26. Mulet. Sven, Gölin, Ingeborg och jag for på myren kl. 10 till Nyflo-riset. Straxt vi kom dit började
det att regna en stund och åskan gick litet. Vi började att slå vid mellanladan och ut åt riset. Från kl. 3 till
kl. 5 regnade det. Kl. 9 for vi hem. Nu är vi hemma. Varmt och lugnt.

27. Mulet. Sven, Gölin, Ingeborg och jag for till Nyflo-riset och slog der. Regn från kl. half 12 till kl. 1,
från kl. 3 till kl. 5, och en ganska stark östanvind efter kl. 10. Så for vi hem kl. half 9. Henrik i tegelbruket
och Erik Engqvist har varit här och slagit hö i dag.

28. Mulet +18º. Först bar jag litet kårar ur den nya stallforbuen. Sen slog Sven och jag hö öst i renen och bar upp sju hässjer.
Det var ganska mycket hö der i år. Henrik och Erik har inte varit här i dag. Litet östanvind, intet regn i dag.

29. Mulet +15º. Sven och jag var östom Fåleskärhammaren och uttrade. Vi tog 16 stycken fiskar.
Sen slog vi och bar en höhässja öst i renen. Men det var blött. Litet vestlig vind. Virgo har gått med en timmernot.

30. Rigtigt mulet, +15º, vestanvind. Sven och jag var till Skarfviken och uttra. Vi fick 22 stycken harrar som vägde
13 pund tillsammans. Vi kom hem kl. 5. I natt regnade det vildt till kl. 9 f. m. Nu är det klart.

31. Moln men solsken. Far for till Ström. Sven och Ingeborg for på myren för att se efter foret som var nere.
Vi andra var hemma och bar upp 16 hässjer hö från kl. 2 till 7. Sen var jag till Äspnäs efter tidningarna med mera.
 

Tillbaka till Anders Erssons Dagbok

 

© 2007, Bonäset
Webmaster: Roger Isaksson