Anders Erssons Dagbok för 1886

Bonäset 250 år
c/o Isaksson
Digernäs 307
832 93 Frösön

Uppdaterad:
2007-12-09

 


DECEMBER

1. Mulet -2º. Lugnt. Var till Drolet efter for; körde hem ett lass tallved och sågade upp;
sen körde jag ett lass barr. 8 i stallen.

2. Mulet -5º. Nordvestanvind. Körde ett starr lass från Dilen; och 2 lass ved.
Sen har jag sågat och klufvit ved, hackat barr m. m. 10 fjös 6 stallen.

3. Mulet -10º. Nordvestanvind. Jag körde 3 st. vedlass, sen sågade jag ved, hackade barr m. m.
7 stallen; 3 in i stugan.

4. Mulet -7º. Nordöstanvind, litet snö. Jag körde ett starrlass. Sen sågade jag ved, hackade barr m. m.
"Anders vest på Brännan" och Sven har rott till Ström; ångbåtarna har upphört att gå.
M. Floman kom hit i kväll 9 in i stugan, 10 fjös, 8 stallen.

5. Solsken. -5º. Nästan lugnt. Bön på Mon; jag har ej varit dit. Sven (Löwenring) och Anders vest på Brännan
kom hem i natt. Is till Skärsnäset. 9 stallen, 3 in i stugan.

6. Mulet -6º. Lugnt. Jag körde for ur Drolet (slut). Sen körde jag 2 lass ved, hackade barr m. m.
Det har varit ganska mycket "rum" på sjön i afton. 20 fjös; 8 i stallen.

7. Mulet -7º. Lugnt. Jag körde ett lass starr; ett lass barr; ett lass ved. Sen: hackade barr, sågade - och klöf ved m. m.
Det blef temligen mycket is i natt. 10 fjös; 5 stallen.

8. Mulet -10º. Litet snö vid middagen. Kört 3 lass ved. I natt har sjön frusit igen ett stycke vest om Risnäset.
30 fjös; 8 stallen; 3 in i stugan.

9. Mulet -6º. Vestanvind. Snö hela dagen, fast inte så mycket. Kört ett lass hö, klufvet ved, hack[at] barr m. m.
Vi har slagtat en tacka i dag. En person har gått öfver sjön i dag. 15º fjös; 7 stallen.

10. Mulet, 0º. Sågat - och klufvit ved; hackat barr m. m. Det har gått upp vatten på en del ställen på sjön.
15 fjös; 9 stallen.

11. Mulet +3º. Snö före middagen; Sven och jag körde sten en stund. Jag har hackat barr m. m.
Det har töat litet i dag. 16 fjös; 9 in i stugan; 8 stallen.

12. Mulet, 1½º. Det har varit bön hos "Ante upp i stugan". Jag har ej varit dit. Ingen har gått öfver sjön i dag.
15 fjös; 8 stallen; 3 stugan.

13. Mulet -1½º. Sven och jag har kört sten öst i vallen med stormärren. I natt och i dag har det blåst vestanvind
och snögat ganska vildt. 25 fjös; 4 stallen.

14. Klart -7º. I natt har det snögat litet. Sven och jag har kört från oss sten öst i vallen i dag. 7 stallen.

15. Klart -20º. Lugnt. Sven och jag trampade forvägen vestet. Gick isen från gamla Buviken. Det har lagt i natt
vest om Missionshägnen. E. O. Mickelsson har varit hit i dag, så nu har vi före öfver sjön. 20 fjös, 7 stallen.

16. Mulet -25º, aftonen -19º. Vi har kört for: Sven hästfor från Fogellekmyren, jag starr från Goffarmyråsen.
Andersson timmerhuggaren och Johan Johansson har kommit hit i afton. Skall var[a] här till julkväll och morgon.
20 fjös, 7 stallen.

17. Mulet -10º. Det har blåst vestan och snögat och drifvit, i natt och i dag, så att det är rent af "hundfatt".
Hackat barr m. m. 15 fjös, 7 stallen.

18. Mulet -10º. Det har blåst, snögat och drifvet i natt och i dag såsom förut, så det är höga fännor.
Har just inte gjort så mycket. Dåligt apväder. 20 fjös, 6 stallen, 3 in i stu.

19. Mulet, 12º. Ganska hård och kall vestanvind. Det slutade att snöga i kväll. Det har varit bön här i dag.
Sven har varit öfver sjön med tidningarna. 20 fjös, 3 stallen.

20. Klart -25º. Jag har huggit något ved. Sven körde 2 lass. Sven och M. Floman har trampat öfver sjön.
Andersson har slagit ihjel Sturk i dag och flått. 25 fjös, 6 in i stugan, 7 stallen.

21. Mulet -10º. Sven och jag var till Fogellekmyren med hästfor. Det var rysligt dåligt "före".
Kom hem kl. 3. Sen drog vi hem spelet åt M. Floman. 12 fjös 6 stallen.

22. Klart -20º. Dimmigt efter middagen. Jag har kört 3 lass ved, ett lass barr. Sven har kört ett lass starr.
20 fjös, 8 stallen.

23. Tjock dimma, -20º. Jag har kört 3 lass ved, ett lass barr, sågat ved m. m. 7 stallen.

24. Mulet -10º. Det har snögat litet i natt och i dag. Dragit hö, hackat barr m. m. Gölin har gått till Äspnäs
till svärföräldrarna. Julkväll med jubelfest med båd vin och mat, och tal och skålar för kung och stad.

25. Mulet -9º. Nästan lugnt. Bön hos "Mats-pojkarna". Jag m. fl. var dit båda gångerna.
M. Floman och Gölin är här och "jiste".

26. Mulet -7º. Lugnt. Bön i Jöns Erssons palazzo nova. "La superba!" förståss. Fick virke: julgran tändes efter aftonbönen.
Marg. Floman var hit i dag jiste förståss. 9 stallen, 1 in i stu.

27. Mulet -5º. Lugnt. Sven och jag har varit till Belenmyrsundet efter hästfor med båda 2 märrarna.
7 stallen, 3 in i stugan.

28. Mulet -10º. Lugnt. Sven och jag har kört dynga öst i vallen på "vänningen" 44 lass. 25 fjös, 6 stallen.

29. Mulet, 10º. Litet vestanvind. Vi har kört dynga i vallen och på ristan vid sommarfjöset. 15 fjös, 6 stallen.

30. Klart -15º. Lugnt. Vi har kört dynga på ristan vid sommarfjöset. 15 fjös. 5 stallen. 3 in i stu.

31. Klart, 15º. Jag körde ett lass starr från Goffarmyråsen. Farväl gamla 1886! 3 i stallen.


 

Tillbaka till Anders Erssons Dagbok

 

© 2007, Bonäset
Webmaster: Roger Isaksson