Anders Erssons Dagbok för 1886

Bonäset 250 år
c/o Isaksson
Digernäs 307
832 93 Frösön

Uppdaterad:
2007-12-09

 


AUGUSTI

1. Moln men stundom solsken. Bön hos Mårten farbror. Margareta Floman följde hit.
Så skjutsade Ingeborg, Sven-Olof och jag hem Anna. Ångaren "Ströms vattudal" kom när vi var der.
Då följde far hem. Ingeborg stannade der. Sven följde dit efter bönen. Nils Nordlund och Jakob
har kommit hit. I natt var Mickel och jag uppe tills kl. 3.

2. Mulet före kl. 11. Före kl. 9 ett förfärligt regn. Sven och jag var sta å uttra till Lindnästet och fick -
2 fiskar. Vi kom hem kl. half 3. Sen slog och bar vi 4 hässjer öst i renen. Nu är det lugnt och nästan klart.
Jakob, Nils Nordlund och Gölin har rest vest i Buan i dag. +21º.

3. Lugnt, så der halfklart, just inte något solsken. Vi har slagit och burit 12 hässjer östom mossen, burit
2 hässjer norr om stugan, samt slagit och burit 2 hässjer vid sommarfjöset. Nu är det jämnt 61 st.
hässjer som har blifvit slagen i år. +20º.

4. Mulet, vestanvind, ganska skarp. Sven, Ingeborg och jag for på myren; vi har burit upp for vid Fogellekmyren
och här i riset. Vi har burit sammanlagt 14 hässjer i dag. Foret var rysligt dåligt, mörkt och förfärligt litet;
och hvad skulle det ej vara det när lit legat nere en gång? Nu riktigt mulet.

5. Solsken f. m. Vi har slagit i Röningen hitom Per Andersson-röningen och burit upp 2 hässjer i Röningen
ut med sjön. I natt regnade det litet. Och nu håller det på att regna. Sven har nu farit hem; grötkitteln
ar gått sönder i dag och den skall bli lagad förståss.

6. Moln, stundom solsken. Vi har slagit ifrån oss vid Nyflon i dag. Kl. 2 skulle vi bära upp. Vi bar äfven
2 hässjer men så började det att regna, så vi blef "gäralös". Kl. half 7 for vi hem. J. Bergqvist har varit här
och slagit sen i går, jämte Nils Nordlund och Jakob, som kom hem ur "Buan" om onsdagskvällen.

7. Stundom solsken, +22º. Åskan har gått. Här regnade det ingenting förrän kl. 5. Sven och jag har slagit
öst i bäcken 3 hässjer. Gölin har farit till Ström. Nils Nordlund har farit hem. Jakob har stannat här.
Det har nu sen om tisdag blifvit slaget och buret hemma 63 hässjer och i Buan 25, summa 88.
Nästan lugnt och förfärligt varmt. Nu är det mulet.

8. Lugnt. Solsken och ganska varmt. Sven, Ingeborg, Jakob och jag var till Höstoppen på bön.
Per Magnus var "prest", Hans på Risnäset klockare. Efter bönen var det all ungdom som fanns i bönen till
Mats Buan och fick fil, kaffe m. m. Ångbåtarna kom i afton. Gölin följde hem. Vi var först (Gölin och jag) till myren och fick skjuts.

9. Moln men solsken. Vestlig vind. Sven, Gölin, Ingeborg och jag for till Nyflon och bar upp
foret vi hade nere i Röningarna. Det blef 10 hässjer. Sen for vi hit till Belemyrsundet. Vi kom hit kl. 5.
Nu är det alldeles klart och nästan kallt. J. Bergqvist är hos oss äfven i dag och skall slå.

10. Moln men solsken, vestanvind. 1 och 2 slog vi, 3 bar vi upp 5 hässjer for. Sen slog vi i Yttre sundet
och var vi till Finnmyrsundet och bar in foret åt Nils Nordlund, 2 och en half hässja. Vi kom der ifrån hit i
ladan kl. 10. Det är ganska mörkt och höstligt.

11. Mulet. 1 slog vi, sen bar vi for, 10 hässjer. Sen for vi hem kl. 4. Henrik, Erik Engqvist och Mårten har varit
här i dag och slagit. J. Bergqvist har farit vest i Buan och skall "vänna". Vi har nu burit ifrån oss myren "vestra".
Sen vi kom hem regnade det förfärligt några tag och åskan gick nu.

12. Mulet +15º, stark östan. Vi har slagit öst i Bäcken, burit upp 2 hässjer samt burit upp 8 hässjer
upp i åkern, som blef slaget i går. Summa 10 hässjer. I natt regnade det förfärligt. I dag kl. omkring
6 regnade det en stund. Sven-Olof har varit hemma och slagit i dag.

13. Mulet +17º. Vi har slagit öst i bäcken och burit der 6 hässjer. Så har vi slagit och burit öst i Vallen
8 hässjer: summa för i dag 14 hässjer. En stark östanvind, nu har den lagt sig ganska mycket.
Fördömt litet att skrifva om hemma mot på myren.

14. Mulet. Sven, Gölin, Sven-Olof och jag har varit öst i Buan och slagit och burit det som var der.
Det blef 8 hässjer. Omkring kl. 3 regnade det litet. Vi kom hem kl. 6. Östanvind, ganska stark.
M. Floman i Äspnäs har rest till Ström i dag.

15. Mulet +15º, östanvind. Vid kl. 12 regnade det vildt en stund. Jag var ej på bönen på Mon. Sven var dit.
Mor, Bengta och Gölin var till tegelbruket och "jeste". Sen ångbåtarna kom var Gölin och jag till Mickel
efter kaffe som M. Floman hade köpt. Han följde oss hem.

16. Stundom mulet och stundom solsken. Nu kl. 8 är det mulet. Sven, Ingeborg, Gölin och jag har varit till
Drolet och slagit och burit upp 2 och en half "hässja". Det var förfärligt blött i skogen efter det här myckna regnet.
Nilsson i Öhn och hans hustru var här när vi kom hem.

17. Moln +18º, litet östanvind. Far, Gölin och jag rodde sakerna i Buan. Sven-Olof for med kräken.
J. Bergqvist och jag bar in hö vest i Buan. Far och jag rodde hem. Vi kom hem kl. 6 e. m.
"Koppa kaffe" har kommit hit i dag och lånt hus förståss.

18. Mulet till kl. 6 e. m., sen klart en stund tills kl. 7. Sven, Ingeborg och jag har varit vestet och bar in for i
Erik Göransson-sundet, Tjärnmyrsundet, sam[t] alltihop vid Nyflon, inalles 53 hässjer. "Kvickt, sade Pilatus".
Litet sydvestlig vind.

19. Svagt solsken till kl. 3 e. m. +19º. Före kl. 2 östlig, sen vestlig vind, på aftonen en stund ganska stark.
Far, Sven och jag har slagit i hägnen. Vi har litet lit oslaget der. Vi bar upp 3 hässjer der på aftonen men
så började det på att regna litet, så det blef blött. Nu - kl. 8 är det lugnt.

20. Mulet +16º, litet sydvestlig vind. Först slog vi det som var kvar i hägnen till kl. 8. Sen bar vi in hö till kl. 2.
Sen "uttra vi vest i Buan". Vi fick 10 stycken fiskar, som vägde 8 och ett ¼. Vi kom hem kl. 8. Nu är det lugnt.

21. Mulet +13º. Först skjutsade jag "mor" till Äspnäs. Hon for till Ström. Sen slog vi i vallen det som var kvar.
Omkring kl. 9 började det blåsa ganska hårdt. "Vestan"-vinden ökte sig vildt en stund, så det var nästan orkan.
10 stycken höhässjor blåste omkull, som vi bar in.

22. Mulet +15º, sydvestlig vind, ganska stark. Jag har varit hemma i dag. När "Svaningen" kom, rodde Sven,
J. Bergqvist och jag till Äspnäs för att hemta mor men hon gick i land här. Lovisa Selinder följde hit; hon följde
J. Bergqvist till Buan för att vara der den här veckan.

23. Mulet +13º, sydvestlig vind. Först bar Sven och jag in hö. Sen var jag till skogs och lete efter fåren.
Jag gick ner vid Linnvikmyren och gick ytter om Lindnäset men fann dem ej. Jag kom hem kl. 9.
Ingeborg och Gunilla Göransson har skurit.

24. Klart, ganska varmt. Först "drog" Sven och jag upp 19 kornskylar, som Ingeborg och Gunilla Göransson "skar" i går.
Sen for vi västet och bar in for i Belenmyrsundet och vid Fogellekmyren och åt Olof Svensson. Sen for vi vest i Buan.

25. Klart före kl. 2, sen litet moln men solsken. Litet östanvind, +20º. Sven och jag drog först upp 14 skylar,
som blef skuret i går. Sen har vi skurit, Sven, Ingeborg, Gunilla Göransson och jag. Vi har skurit 58 skylar.
J. Bergqvist har varit hemma i dag och skurit.

26. Mulet +15º. Vi drog upp korn och skar till kl. 10 men så började det regna. Sven och jag for öst i Buan
och slog hafren och tog litet "väntlar". Vi kom hem kl. 4. Vi uttra dit och fick 6 stycken fiskar. Lugnt för det mästa.

27. Mulet +10º, sydvestlig vind, ganska stark. Först skar vi 10 skylar till kl. 9. Sen började det regna en stund.
Så for Sven och jag kl. 12 vest i Buan. Vi uttra och fick 5 stycken. Lovisa följde oss hem ur Buan.
Efter kl. 5 skar vi 21 skylar, summa 31.

28. Solsken ibland, +12º. Sven, Bengta, Ingeborg, Gunilla Göransson och jag hafva skurit i dag 51 skylar.
Sven skjutsade Lovisa Selinder till Äspnäs. Han for till Ström. En hisklig vestanvind har rasat i dag.
Nu har den lugnat sig tämligen.

29. Mulet +12º, litet östlig vind. Mor, Ingeborg, Gu[nilla] Göransson och jag var på bön till "Jöns vest i gården".
Litet regn under bönen sam[t] efter kl. 4. Sven och jag var till Äspnäs, när ångbåtarne kom. N. Löwenring följde oss hem.
Nu har regnet upphört.

30. Mulet +13º. Vi har inte skurit något i dag. J. Bergqvist kom ur Buan i natt. Sven och jag uttra vest i Buan
jämte Bergqvist samt tog något "<bännel>". Regnskurar emellanåt, nästan lugnt.

31. Litet moln men solsken, +17º, litet östlig vind. Sven, Ingeborg, Gunilla Göransson och jag har skurit i dag 62 skylar.
Jag ensam 20 och en half skyl. "Kvickt, sade Pilatus"!


 

Tillbaka till Anders Erssons Dagbok

 

© 2007, Bonäset
Webmaster: Roger Isaksson